لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (73)
تالیف (1)
ترجمه (85)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 5 -74-7230-964 انتخاب
2- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 6 -31-6404-964 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
4- سلحشور نور
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 964-6404-88-X انتخاب
5- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 700 نسخه - 285000 ریال - 9 -06-6404-964-978 انتخاب
6- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - روایت - دیویی: 869.342 - 284 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
7- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
8- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -46-6404-964-978 انتخاب
9- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 1 -31-6404-964-978 انتخاب
10- کنار رودخانه "پیدرا" نشسته‌ام و گریه می‌کنم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی ؛ مصحح:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 869.342 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 9 -06-6404-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9