لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (8)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الاغ نادان
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نیره تقوی - شمع،موش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1368 - 350 ریال - انتخاب
2- ضامن آهو: مجموعه نمایشنامه‌های بچه‌های مسجد - دفتر (3)
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهزادی - شمع،موش - دیویی: 8fa2.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
3- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر - رجبی - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری - 300 ریال - انتخاب
4- اشعار نو شکفته: بارونه: مجموعه شعر
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهدادی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - جلد 2 - چاپ 2 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
5- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ تصويرگر:محمد صانعی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1370 - 420 ریال - انتخاب
6- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 2500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
7- توراهرگزفراموش نخواهم کرد
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر - شمع - دیویی: 843 - 32 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 100 ریال - انتخاب
8- پنج داستان کوتاه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3 - 77 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
9- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - رجبی - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 3500 ریال - 964-7021-02-X انتخاب
10- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 3500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4