لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (8)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - رجبی - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1380 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 964-7021-02-X انتخاب
2- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 20000 نسخه - 70 ریال - انتخاب
3- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
4- پنج داستان کوتاه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1371 - 2000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
5- شاخ قشنگ چشمه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:بهراد امین‌سلماسی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
6- سرود کودکان (برای کودکان 3 تا 8 سال)
مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:مرتضی امین - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 8fa1.62 - 14 صفحه - (در1جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 10000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
7- شاخ قشنگ چشمه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:بهداد امین‌سلماسی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1367 - 22000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1374 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 0 انتخاب
9- ضامن آهو: مجموعه نمایشنامه‌های بچه‌های مسجد - دفتر (3)
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهزادی - شمع،موش - دیویی: 8fa2.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1368 - 4400 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- اشعار نو شکفته: بارونه: مجموعه شعر
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهدادی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - جلد 2 - چاپ 2 سال 1368 - 22000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4