لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (8)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1374 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 0 انتخاب
2- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - رجبی - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1380 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 964-7021-02-X انتخاب
3- طوقی: بر اساس داستانی از کلیله و دمنه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 28 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 33000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- سرود کودکان (برای کودکان 3 تا 8 سال)
مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:مرتضی امین - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - 14 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 10000 نسخه - 700 ریال - 0 انتخاب
5- اشعارنوشکفته
شاعر:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهدادی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 28 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1365 - 22000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- پنج داستان کوتاه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - 77 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 30000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
7- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1375 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
8- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 28 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 22000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
9- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
10- اشعارنوشکفته: بارونه: مجموعه شعر
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهدادی - شمع،موش - 28 صفحه - جلد 2 - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 22000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4