لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (8)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاخ قشنگ چشمه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:بهراد امین‌سلماسی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 220 ریال - انتخاب
2- پنج داستان کوتاه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3 - 77 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
3- شاخ قشنگ چشمه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:بهداد امین‌سلماسی - شمع،موش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
4- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3.62 - 77 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 270 ریال - انتخاب
5- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 2500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
6- خانم خرگوشه
نويسنده:شرلی هوجز ؛ مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:نفیسه شهدادی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 810 - 32 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1364 - 100 ریال - انتخاب
7- پنج داستان کوتاه
نويسنده:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1371 - 400 ریال - انتخاب
8- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 3500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
9- خانم خرگوشه
نويسنده: هوجز ؛ مترجم:محمود نعیمی‌ذاکر - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 810 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
10- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
گردآورنده:محمود نعیمی‌ذاکر - قصه جهان‌نما - دیویی: 8fa3.62 - 77 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4