لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از مدینه تا نینوا
نويسنده:عباس علاقه‌بندیان ؛ ويراستار:سیدحسین نقیبی - گلشن راز - دیویی: 297.9534 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 ریال - 2 -7-92250-964 انتخاب
2- قوانین و مقررات داوری
تدوين:سیدحسین نقیبی - مرکز داوری اتاق ایران،ایران بان - دیویی: 347.15099 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 8 -31-7989-964 انتخاب
3- داوری‌نامه - 1
زيرنظر:سیدحسین نقیبی - ایران بان،مرکز داوری اتاق ایران - دیویی: 347.5509 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6 -32-7989-964 انتخاب
4- نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی
نويسنده:سیدحسین نقیبی - ناب‌نگار - دیویی: 346.55065 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 9 -0-93106-600-978 انتخاب
5- مجموعه مقررات اصل 44 قانون اساسی تحلیلی، محشی، کاربردی
نويسنده:سیدحسین نقیبی - حسین نقیبی - دیویی: 346.5507 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 1 -3461-04-964-978 انتخاب
6- مو + درمان گیاهی
نويسنده:سیدحسین نقیبی ؛ ويراستار:فاطمه عبدالله‌پور - انتشارات علمی یسنا،نقش گستران بهار - دیویی: 646.724 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -1-91464-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1