لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (3)
تالیف (25)
ترجمه (8)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده ‌گام تا غلبه کامل بر استرس: تکنیک‌های عملی دستیابی به سبک زندگی کم استرس
نويسنده:دیویداچ. بارلو ؛ نويسنده:رونالد راپی ؛ نويسنده:سارا پرینی - مرکز نشر آکادمیک - دیویی: 155.9042 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500000 ریال - 3 -0-96172-600-978 انتخاب
2- تنش‌ها و تعارضات اجتماعی (نظریه‌ها و رویکردهای درمانی)
نويسنده:بهنام شکری ؛ نويسنده:علیرضا احمدیان - متین‌فر - دیویی: 158.2 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 1 -4-92921-600-978 انتخاب
3- Academic writing in humanities
نويسنده:محمد امینی‌فارسانی ؛ نويسنده:زهرا حجازی‌زاده ؛ نويسنده:سعید جوی‌زاده - آکادمیک،انجمن جغرافیایی ایران - دیویی: 808.04 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -08-8423-600-978 انتخاب
4- دانشنامه مصور سوء مصرف مواد = Pictorial encyclopedia of substance abuse
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:بهنام شکری ؛ نويسنده:ندا اسماعیلی - سایه نیما - دیویی: 362.293 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 4 -35-2593-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی روانی پیشرفته
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:بهنام شکری ؛ نويسنده:ندا اسماعیلی‌فر - پادینا - دیویی: 616.89 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 3 -44-8588-600-978 انتخاب
6- دانشنامه مصور سوء مصرف مواد = Pictorial encyclopedia of substance abuse
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:بهنام شکری ؛ نويسنده:ندا اسماعیلی - پادینا - دیویی: 362.293 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -45-8588-600-978 انتخاب
7- حکایات ناب تربیتی و آیینه‌های زندگی
نويسنده:صادق رضایی ؛ نويسنده:علیرضا احمدیان - مگستان - دیویی: 297.68 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 3 -95-7816-964-978 انتخاب
8- مهارت‌های زندگی: دوران نوجوانی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:حمیده درب‌اصفهانی ؛ نويسنده:فرحناز نظری - یسطرون - دیویی: 646.7 - 162 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 32000 ریال - 4 -40-7819-964-978 انتخاب
9- روایت‌ها و حکایت‌های شیرین تربیتی
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:محبوبه کیامرثی - پادینا - دیویی: 8fa3.6208 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -46-8588-600-978 انتخاب
10- روایت‌ها و حکایت‌های شیرین تربیتی
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:محبوبه کیامرثی - متین‌فر - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 8 -5-92921-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4