لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (17)
تالیف (24)
ترجمه (6)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در تدارک عملیات سرنوشت‌ساز 18 تیر تا 20 شهریور 1365
نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 826 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 83000 ریال - 6 -04-6315-964 انتخاب
2- اسکورت نفتکش‌ها: 30 تیر تا 31 شهریور 1366
نويسنده:محمود یزدانفام ؛ زيرنظر:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 850 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 7 -03-6315-964-978 انتخاب
3- در تدارک عملیات سرنوشت‌ساز 18 تیر تا 20 شهریور 1365
نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 822 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 41000 ریال - 6 -04-6315-964 انتخاب
4- داستان بلند نخل‌ها و آدم‌ها
نويسنده:نعمت‌الله سلیمانی‌خواه ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -46-6315-964 انتخاب
5- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
6- داستان بلند نخل‌ها و آدم‌ها
نويسنده:نعمت‌الله سلیمانی‌خواه ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -46-6315-964 انتخاب
7- داستان بلند نخل‌ها و آدم‌ها
نويسنده:نعمت‌الله سلیمانی‌خواه ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 4300 نسخه - 60000 ریال - 1 -46-6315-964 انتخاب
8- اطلس جنگ ایران و عراق: فشرده نبردهای زمینی 31 شهریور 29 - 1359 مرداد 1367
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:هادی نخعی ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 118 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 210000 ریال - 0 -99-6315-964-978 انتخاب
9- عبور از مرز: تعقیب متجاوز با عملیات رمضان 1 تیر تا 31 مرداد 1361
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ نويسنده:خداداد سیفی‌پرگو ؛ نويسنده:مهران موحدی‌فر - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 760 صفحه - جلد 20 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -07-6315-964 انتخاب
10- نبردهای شرق کارون به روایت فرماندهان: آزادسازی شرق کارون و شکستن محاصره آبادان به ضمیمه بحران ...
نويسنده:سیدعلی بنی‌لوحی ؛ نويسنده:هادی مرادپیری ؛ نويسنده:محسن محمدی‌معین - مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -86-6315-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3