لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (82)
تالیف (114)
ترجمه (0)
تهران (113)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (86)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 365 قصه برای بچه‌های خوب
نويسنده:محمود احیایی ؛ زيرنظر:مسعود گلزاری ؛ نقاش:محمدرضا موقر - دادجو - دیویی: 8fa3.62 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 37500 ریال - 964-6112-51-X انتخاب
2- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی: برگزیده از خمسه نظامی، گلستان و بوستان 3
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:مجید سیف - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 964-6234-02-X انتخاب
3- پنج گنج: زندگینامه داستانی مشاهیر ایران و جهان: ستارگان درخشان سیاست، هنر و ... (ایران و جهان)
نويسنده:محمود احیایی - ندا - دیویی: 920 - 128 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -47-5565-964 انتخاب
4- 365 قصه برای بچه‌های خوب
نويسنده:محمود احیایی ؛ زيرنظر:مسعود گلزاری ؛ تصويرگر:محمدرضا موقر - دادجو - دیویی: 8fa3.62 - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 4000 نسخه - 120000 ریال - 3 -51-6112-964-978 انتخاب
5- چند روزی از کودکی دو آدم بزرگ: خانه ای برشن: مجموعه داستان
نويسنده:محمود احیایی - محمود احیایی - دیویی: 8fa3.62 - 58 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1371 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
7- خرگوش باهوش گرگ درازگوش
نويسنده:محمود احیایی - نشر معیار علم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 7 -09-6651-964 انتخاب
8- پنج گنج: زندگینامه داستانی مشاهیر ایران و جهان: حکما، فلاسفه و فرزانگان
نويسنده:محمود احیایی - ندا - دیویی: 920 - 104 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 2 -50-5565-964 انتخاب
9- پنج گنج: زندگینامه داستانی مشاهیر ایران و جهان: فلاسفه، عرفا و دانشمندان ایران
نويسنده:محمود احیایی - ندا - دیویی: 920 - 96 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 2400 ریال - 2 -33-5565-964 انتخاب
10- الهه خورشید
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2850 نسخه - 34000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12