لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (82)
تالیف (114)
ترجمه (0)
تهران (113)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (86)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 249 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1374 - 10000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
2- داستان‌هایی از دوران کودکی شخصیت‌های نامی
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2850 نسخه - 28000 ریال - 9 -82-5566-964-978 انتخاب
3- 365 قصه برای بچه‌های خوب
نويسنده:محمود احیایی ؛ زيرنظر:مسعود گلزاری ؛ نقاش:محمدرضا موقر - دادجو - دیویی: 8fa3.62 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 37500 ریال - 964-6112-51-X انتخاب
4- خرگوش باهوش گرگ درازگوش
نويسنده:محمود احیایی - نشر معیار علم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 7 -09-6651-964 انتخاب
5- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
6- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 1 -15-6234-964 انتخاب
7- هارون الرشید "خلیفه داستانهای هزار و یکشب"
نويسنده:محمود احیایی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 5000 نسخه - 3200 ریال - 1 -11-5565-964 انتخاب
8- شهر عروسکها
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:فیروزه مظفری - نشر معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 2 -18-6617-964 انتخاب
9- اسب سپید
نويسنده:محمود احیایی - هزار دستان - دیویی: 8fa3.62 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- شبهای بغداد: پایتخت داستانهای هزار و یکشب
نويسنده:محمود احیایی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12