لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (82)
تالیف (114)
ترجمه (0)
تهران (113)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (86)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهر عروسکها
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:فیروزه مظفری - نشر معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 5 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 2 -18-6617-964 انتخاب
2- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
3- برگزیده‌ای از داستانهای هزار و یک شب
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 8 -17-6234-964 انتخاب
4- شبهای بغداد: پایتخت داستانهای هزار و یکشب
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:صادق صندوقی - ندا - دیویی: 8fa3 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -25-5565-964 انتخاب
5- شهر عروسکها
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:فیروزه مظفری - نشر معیار اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 2 -18-6617-964 انتخاب
6- ابوعلی سینا
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش: عمادی‌الهیاری - کورش - دیویی: 921 - 32 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1365 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- داستان‌هایی از کودکی ابوعلی سینا
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:منصوره میرفتاح ؛ ويراستار:فاطمه حمامیان - محمد (ص) - دیویی: 189.1 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2850 نسخه - 28000 ریال - 4 -32-5566-964-978 انتخاب
8- برگزیده مشهورترین قصه‌های شیرین ایرانی
نويسنده:محمود احیایی - ارغوان - دیویی: 8fa3.62 - 249 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1374 - 10000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
9- داستانهای تلخ و شیرین
نويسنده:محمود احیایی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - 3200 ریال - 1 -39-5565-964 انتخاب
10- علی بابا و چهل دزد بغداد
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:صادق صندوقی - ندا - دیویی: 398.2 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 2800 ریال - 1 -56-5565-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12