لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش خوراکیها در درمان بیماریها
نويسنده:رابرت روتنبرگ ؛ نويسنده: نوریس ؛ مترجم:مهرداد مهرین - گنجینه - دیویی: 615.3 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
2- نقش خوراکیها در درمان بیماری‌ها
نويسنده:رابرت روتنبرگ ؛ نويسنده: نوریس ؛ مترجم:مهرداد مهرین - گنجینه - دیویی: 610 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 12000 ریال - 8 -36-6152-964 انتخاب
3- نقش خوراکیها در درمان بیماری‌ها
نويسنده:رابرت روتنبرگ ؛ نويسنده: نوریس ؛ مترجم:مهرداد مهرین - گنجینه - دیویی: 610 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 15000 ریال - 8 -36-6152-964 انتخاب
4- نقش خوراکیها در درمان بیماریها
نويسنده: نوریس ؛ مترجم:مهرداد مهرین - گنجینه - دیویی: 615.8 - 271 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1