لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (233)
تالیف (3)
ترجمه (306)
تهران (288)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (309) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فریدریش نیچه و گزین گویه‌هایش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:پریسا رضایی ؛ مترجم:رضا نجفی - مروارید - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 2 -05-5881-964-978 انتخاب
2- سپیده‌دمان
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:علی عبداللهی - جامی،مصدق - دیویی: 170 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -82-5620-964-978 انتخاب
3- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
4- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - دیویی: 193 - 386 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -60-5620-964 انتخاب
5- میراث: آثار منتشر ناشده 1873 - 1870 "کتاب یکم"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:منوچهر اسدی ؛ ويراستار:محمد رنجبر - پرسش - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -24-8687-964-978 انتخاب
6- هرمنوتیک مدرن: گزینه‌ی جستارها
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ نويسنده:مارتین هیدگر ؛ نويسنده:هانس‌گئورگ گادامر - نشر مرکز - دیویی: 121.68 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1200 نسخه - 53000 ریال - 8 -416-305-964-978 انتخاب
7- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:مسعود انصاری - جامی - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -60-5620-964 انتخاب
8- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:حمید نیرنوری ؛ ويراستار:مهدیه بهبهانی - اهورا - دیویی: 193 - 602 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 3300 نسخه - 75000 ریال - 7 -09-7316-964 انتخاب
9- لطفا کتاب‌هایم را نخوان: نامه‌های نیچه به مادرش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ نويسنده:لودگر لوتکه‌هاوس ؛ مترجم:علی عبداللهی - ثالث - دیویی: 193 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 1 -610-380-964-978 انتخاب
10- چنین گفت زرتشت (خداشناسی و فلسفه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:فهیمه رحمتی ؛ ويراستار:ارنست ریس - بهزاد - دیویی: 193 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 220 نسخه - 150000 ریال - 8 -29-2569-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31