لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات اشعار نیما یوشیج: دنیای شجاع نو
به‌اهتمام:سیروس نیرو ؛ ويراستار:حسین سالمی - کتابسرای تندیس - دیویی: 8fa1.62 - 576 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -87-5757-964 انتخاب
2- گنج مراد: شرح غزل‌های حافظ شیرازی: تاریخی، سیاسی، عارفانه، عاشقانه
نويسنده:سیروس نیرو - کتاب اسپندار - دیویی: 8fa1.32 - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -0-96761-964 انتخاب
3- رد پا
شاعر:سیروس نیرو - سیروس - دیویی: 8fa1.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 0 -0309-06-964 انتخاب
4- سیاه مشق: شرح کامل مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی
شارح:سیروس نیرو ؛ شارح:محمد مفتاحی - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 6 -577-374-964-978 انتخاب
5- در یتیم (شرح کامل خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی) با شرح بیت‌های پیچیده
نويسنده:سیروس نیرو ؛ ويراستار:محمد مفتاحی - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 285000 ریال - 2 -575-374-964-978 انتخاب
6- پیامبر نامرسل (شرح کامل اسکندرنامه حکیم نظامی گنجوی)
به‌اهتمام:محمد مفتاحی ؛ شارح:سیروس نیرو - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 5 -574-374-964-978 انتخاب
7- گنج مراد
نويسنده:سیروس نیرو - انتشارات و تحقیقات سرزمین - دیویی: 8fa1 - 620 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1300 ریال - انتخاب
8- دون ژوان (شرح کامل هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی)
به‌اهتمام:محمد مفتاحی ؛ شارح:سیروس نیرو - روزگار - دیویی: 8fa1.23 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 270000 ریال - 3 -578-374-964-978 انتخاب
9- گنج مراد: شرح غزل‌های حافظ شیرازی: تاریخی، سیاسی، عارفانه، عاشقانه
نويسنده:سیروس نیرو - روزگار - دیویی: 8fa1.32 - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 1 -626-374-964-978 انتخاب
10- از غلس تا گرمگاه (منظومه کوراوغلو)
شاعر:سیروس نیرو - سیروس نیرو - دیویی: 8fa1.62 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 8 -804-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2