لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (5)
تالیف (17)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من آبی، من سبز: مجموعه شعر برای نوجوانان
شاعر:صفورا نیری - توکا - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 3 -78-6645-964-978 انتخاب
2- دورتر از تولد هفده ستاره
نويسنده:صفورا نیری - نشر سالی - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 6 -14-7191-964 انتخاب
3- سرخ و صورتی
ويراستار:جعفر ابراهیمی ؛ زيرنظر: شورای‌شعر ؛ شاعر:صفورا نیری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 31 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 350 ریال - انتخاب
4- مثل یک لبخند
شاعر:صفورا نیری ؛ تصويرگر:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 43000 ریال - 4 -0294-01-600-978 انتخاب
5- شعرهای نیمشب مدار چهل و نه درجه: مجموعه شعر
شاعر:صفورا نیری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -437-191-964-978 انتخاب
6- مثل یک لبخند
عكاس:نیره تقوی ؛ زيرنظر: شورای‌شعر ؛ شاعر:صفورا نیری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1 - 26 صفحه - 340 ریال - انتخاب
7- چکاوک و چمنزار
نويسنده:صفورا نیری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
8- این باغ وحش کوچک چه زیباست
نويسنده:ولادیمیر مایاکوفسکی ؛ مترجم:صفورا نیری ؛ نقاش:محمدعلی بنی‌اسدی - نشر مرکز - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2200 ریال - 0 انتخاب
9- خواب‌هایم را برایت تعریف می‌کنم
شاعر:صفورا نیری - توکا - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -39-6645-964-978 انتخاب
10- دلهای بی‌غبار: گذری کوتاه بر تذکره الاولیاء (برای نوجوانان)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:صفورا نیری - جوانه - دیویی: 297.892 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3 -403-315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2