لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(341)
چاپ مجدد (468)
تالیف (33)
ترجمه (776)
تهران (397)
شهرستان (412)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (809) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - گلی - 725 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 10000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
2- عم جزء به انضمام نماز با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - فارابی - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 4 -10-5608-964 انتخاب
3- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 654 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 10000 نسخه - 1 -7-90838-964 انتخاب
4- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - لقاء - 900 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 1 -19-8425-964 انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - سنا - 636 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 6 -00-6126-964 انتخاب
6- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - سنا - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -00-6126-964 انتخاب
7- قرآن
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - الهادی - 1024 صفحه - وزیری (گالینگور) - 5000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
8- عم جزء: جزء سیم قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - عفت - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2200 ریال - 0 -9-91840-964 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - سنا،نشر طلوع - 646 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 6 -00-6126-964 انتخاب
10- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - نشر پرتو - 652 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 15 سال 1379 - 7000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81