لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(341)
چاپ مجدد (468)
تالیف (33)
ترجمه (776)
تهران (397)
شهرستان (412)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (809) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم
خطاط:احمد نیریزی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - زهیر - دیویی: 297.141 - 892 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 9 -04-8076-964 انتخاب
2- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - افتخاری - دیویی: 297.141 - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1387 - 5000 نسخه - 0 -6-90410-964 انتخاب
3- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی ؛ مذهب:محمد طریقتی - گلی - دیویی: 297.141 - 734 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1387 - 7000 نسخه - 8 -72-6151-964 انتخاب
4- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - طلوع - دیویی: 297.141 - 596 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 نسخه - 4 -92-6103-964-978 انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - هم میهن - دیویی: 297.141 - 892 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 3 -43-2876-964-978 انتخاب
6- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پژواک اندیشه - دیویی: 297.141 - 892 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 3 -33-7175-964-978 انتخاب
7- قرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - دارالغدیر - دیویی: 297.141 - 892 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 1 -15-8485-964 انتخاب
8- سراج السالکین
نويسنده:علی‌بن‌حسین کرمانی‌کربلائی ؛ خطاط:احمد نیریزی ؛ مقدمه:حمید فرزام - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 297.4172 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110 نسخه - 330000 ریال - 5 -106-988-964-978 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - فاطمه الزهرا (س) - دیویی: 297.141 - 886 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 5000 نسخه - 7 -60-5968-964 انتخاب
10- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - شجره طیبه - دیویی: 297.141 - 882 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 140000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81