لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (113)
تالیف (175)
ترجمه (11)
تهران (184)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (168)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (186) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه‌های ترافیکی
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ شاعر:بابک نیک‌طلب - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 6 -59-5221-600-978 انتخاب
2- زور کی از همه بیش‌تره؟ = زور کی اهمه بیشدره (فارسی - دلیجانی)
به‌اهتمام:ناهید ابراهیمی ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 75000 ریال - 5 -0114-01-600-978 انتخاب
3- مجموعه ترانه‌های شهر (1 تا 5)
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:شکوه قاسم‌نیا - نشر شهر - دیویی: 8fa1 - 66 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 23000 ریال - 8 -055-238-964-978 انتخاب
4- هیچ هیچ هیچانه: 52 شعر از هفت شاعر
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - موسسه نشر افق - دیویی: 8fa1.62 - 116 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 350000 ریال - 1 -619-369-964-978 انتخاب
5- دم آقاموشه = دمی آقاموشه (فارسی - اصفهانی)
به‌اهتمام:گلناز کیانی ؛ بازنويسي:منوچهر کریم‌زاده ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 52 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 87000 ریال - 7 -0219-01-600-978 انتخاب
6- ترانه‌های شهر (5 - 1)
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:اسدالله شعبانی ؛ شاعر:شکوه قاسم‌نیا - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 2 -060-238-964-978 انتخاب
7- مجموعه شعر: برای کلاس اولی
گردآورنده:بابک نیک‌طلب ؛ نقاش:محمدعلی کشاورز - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3500 ریال - 8 -57-6364-964 انتخاب
8- گل آمد بهار آمد
گردآورنده:بابک نیک‌طلب ؛ تصويرگر:نیلوفر میرمحمدی - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 2500 ریال - 0 -64-6364-964 انتخاب
9- مجموعه شعر: برای کلاس اولی
گردآورنده:بابک نیک‌طلب ؛ نقاش:محمدعلی کشاورز - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 8 -57-6364-964 انتخاب
10- ترانه‌های تاب‌بازی
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ شاعر:بابک نیک‌طلب - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 8000 ریال - 8 -42-5221-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19