لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(283)
چاپ مجدد (174)
تالیف (449)
ترجمه (8)
تهران (457)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (450)

تعداد یافت شده (457) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در گوش و حلق و بینی: خلاصه اتولارنگولوژی "دیویس" رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ نويسنده:شهریار یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.51 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 20500 ریال - 8 -08-5740-964 انتخاب
2- گزینه برتر 94 (جراحی): 1093 پرسش چهارگزینه‌ای جراحی آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی از سال 76 تا اردیبهشت 94 به همراه پاسخ تشریحی بر اساس شوارتز
به‌اهتمام:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 617 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 245000 ریال - 6 -344-157-600-978 انتخاب
3- گزینه برتر 92 (پاتولوژی، پوست، نورولوژی، فارماکولوژی، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی): 1940 پرسش چهارگزینه‌ای آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 610.76 - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 270000 ریال - 5 -057-157-600-978 انتخاب
4- نکات برتر در جراحی: خلاصه "جراحی شوارتز 2005" به همراه گایدلاین و تست‌های دستیاری، پیش‌کارورزی، ارتقاء و برد جراحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 617 - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 59000 ریال - 2 -00-8986-964 انتخاب
5- گزینه برتر 95 (کودکان): 1308 پرسش چهارگزینه‌ای کودکان آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی از سال 76 تا اردیبهشت 95 به همراه پاسخ تشریحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 618.92 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 4 -351-157-600-978 انتخاب
6- مرور سریع خلاصه نورولوژی امینف 2002: رفرانس آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.8 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 26000 ریال - 9 -50-5740-964 انتخاب
7- درسنامه برتر دستیاری داخلی - غدد: چکیده غدد هاریسون و سسیل اسنشیال به همراه مهم‌ترین نکات مشترک با درس‌های دیگر
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.2 - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 6 -162-157-600-978 انتخاب
8- درسنامه برتر دستیاری اپیدمیولوژی و آمار: چکیده اپیدمیولوژی و آمار بیگل هول
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 614.4 - 52 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 1 -224-157-600-978 انتخاب
9- آزمون‌های جامع ماینور 1 و 2
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 610.76 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -375-157-600-978 انتخاب
10- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (قلب): خلاصه "سسیل اسنشیال 2004 به همراه بخش‌های انتخابی از هاریسون 2005" به همراه گایدلاین و تست ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.12 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 58000 ریال - 4 -92-5740-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46