لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(286)
چاپ مجدد (174)
تالیف (452)
ترجمه (8)
تهران (460)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (453)

تعداد یافت شده (460) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در نورولوژی بالینی: چکیده کتاب نورولوژی بالینی "امینوف" رفرانس آزمونهای دستیاری و پیش...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 4 -2-91826-964 انتخاب
2- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (ریه) خلاصه "سسیل اسنشیال به همراه بخش‌هایی از هاریسون 2001"
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.24 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15500 ریال - 9 -16-5740-964 انتخاب
3- خلاصه فارماکولوژی کاتزونگ و ترور: رفرانس آزمون پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 615.1 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15500 ریال - 1 -37-5740-964 انتخاب
4- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (کلیه): خلاصه "سسیل اسنشیال 2004 به همراه بخش‌های انتخابی از هاریسون 2005" به همراه گایدلاین و تست ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.61 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 48000 ریال - 0 -28-8986-964-978 انتخاب
5- نکات برتر در تصویربرداری تشخیصی: خلاصه "آرمسترانگ 2004" به همراه تست‌های آزمون‌های گذشته و ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.0757 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 53000 ریال - 3 -30-8986-964-978 انتخاب
6- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (گوارش): خلاصه "سسیل اسنشیال 2007 به همراه بخش‌های انتخابی از هاریسون 2005" به همراه...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.3 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 75000 ریال - 4 -46-8986-964-978 انتخاب
7- نکات برتر در جراحی: خلاصه "جراحی شوارتز 2005" به همراه گایدلاین و تست‌های دستیاری، پیش‌کارورزی، ارتقاء و برد جراحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 617 - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 59000 ریال - 2 -00-8986-964 انتخاب
8- گزینه برتر 88 (دروس فرعی)
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 610.76 - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 2 -95-8986-964-978 انتخاب
9- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (خون): خلاصه هاریسون 2008 و سسیل اسنشیال 2007 به همراه گایدلاین و تست ...
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - پروانه‌ دانش - دیویی: 616.15 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 79000 ریال - 6 -047-157-600-978 انتخاب
10- پرسش‌های طلایی گوش و حلق و بینی اتولارنگولوژی پایه: مجموعه‌ای بی‌نظیر از پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ‌های تشریحی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه‌ انتشاراتی‌ پروانه ‌دانش - دیویی: 617.510076 - 46 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 6000 ریال - 5 -060-157-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46