لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (18)
تالیف (27)
ترجمه (2)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمکهای اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه: بانضمام لیست آدرس و تلفن مراکز اورژانس کشور
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 14500 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
2- پاسخ‌نامه شیمی یازدهم از نگاه 40 استاد
نويسنده:شهین اکبران ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 8 -09-6357-622-978 انتخاب
3- کمکهای اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه به انضمام: لیست آدرس و تلفن مراکز اورژانس کشور
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 14500 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
4- کمکهای اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه به انضمام: لیست آدرس و تلفن مراکز اورژانس کشور
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 14500 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
5- کمکهای اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه به انضمام لیست آدرس و تلفن مراکز ....
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر - منیر - دیویی: 616.0252 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
6- شیمی یازدهم از نگاه 40 استاد: سوال
نويسنده:شهین اکبران ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 278 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 550000 ریال - 4 -07-6357-622-978 انتخاب
7- کمک‌های اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه بانضمام: لیست آدرس و تلفن مراکز اورژانس کشور
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر - منیر - دیویی: 616.0252 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 14500 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
8- کمکهای اولیه در تصادفات رانندگی و راهنمای جعبه کمکهای اولیه به انضمام لیست آدرس و تلفن مراکز ....
نويسنده:علی واحدی ؛ زيرنظر:پرویز وزیریان ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر - منیر - دیویی: 616.0252 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5800 ریال - 5 -49-5601-964 انتخاب
9- آبسه آنورکتال، فیستول و فیشر
زيرنظر:علی واحدی - میرماه - دیویی: 616.35 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 8500 ریال - 1 -006-333-600-978 انتخاب
10- شیمی یازدهم از نگاه 40 استاد: سوال
نويسنده:شهین اکبران ؛ نويسنده:ابوالفضل امیراعظمی ؛ نويسنده:داریوش آموزگاران - نانو - دیویی: 540.76 - 274 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 4 -07-6357-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3