لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (27)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ خطاط:مهدی فلاح - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 120 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 100000 ریال - 8 -05-802613-0-979 انتخاب
2- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ خطاط:مهدی فلاح - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 120 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 180000 ریال - 8 -05-802613-0-979 انتخاب
3- مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران: دلنوازان
گردآورنده:مجید واصفی - تندیس - دیویی: 789 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 7500 ریال - انتخاب
4- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 120 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 350000 ریال - 8 -05-802613-0-979 انتخاب
5- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:مهدی فلاح ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 40000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
6- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 144 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -80-802613-0-979 انتخاب
7- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:علی‌اصغر سروری ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 90 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 8 -21-802613-0-979 انتخاب
8- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:مهدی فلاح - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 104 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 150000 ریال - 5 -48-802613-0-979 انتخاب
9- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ ويراستار:مژده ساده ؛ نقاش:بهزاد آذرپی - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 128 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 14000 ریال - 2 -2-90229-600-978 انتخاب
10- دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران
گردآورنده:مجید واصفی ؛ خطاط:مهدی فلاح - موسیقی عارف - دیویی: 789.72 - 104 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 370000 ریال - 5 -48-802613-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4