لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (48)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (56)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمبود غذا در کره زمین
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:نیلوفر مهدیان - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 630 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 12000 ریال - 0 -164-389-964-978 انتخاب
2- فکر می‌کنید چرا خورشید طلوع می‌کند و سوال‌های دیگری درباره زمان و فصل‌ها
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 523.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 22000 ریال - 3 -017-163-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 18000 ریال - 4 -940-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 23000 ریال - 7 -254-103-600-978 انتخاب
5- تفریح با علم و هوا
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:محمد رهبر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 793.8 - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1370 - 1150 ریال - انتخاب
6- بو و مزه
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:زهرا ایزدفرد - آریانیک - دیویی: 612.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2900 ریال - 964-92725-0-X انتخاب
7- تفریح با علم نور
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:محمد رهبر ؛ ويراستار:علی فروزفر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 535 - 39 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 750 ریال - انتخاب
8- نور: تفریح با علم
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:محمد رهبر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 535 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6000 ریال - 964-435-205-X انتخاب
9- تفریح با علم: حرکت
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:محمد رهبر ؛ ويراستار:علی فروزفر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 530 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1400 ریال - انتخاب
10- حرکت: تفریح با علم
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:محمد رهبر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 530 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6000 ریال - 1 -204-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7