لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (187)
تالیف (2)
ترجمه (232)
تهران (226)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (234) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سقوط قسطنطنیه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1388 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 0 -024-407-964 انتخاب
2- سینوهه پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:هادی عادل‌پور - سمیر،اکباتان - دیویی: 894.54133 - 442 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1500 نسخه - 8 -55-8940-964-978 انتخاب
3- سقوط قسطنطنیه از زبان غلام سلطان محمد فاتح به انضمام جنگ دریایی لپانت
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 527 صفحه - چاپ 8 سال 1369 - 6000 نسخه - 230 ریال - انتخاب
4- فرشته سیاه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - علمی - دیویی: 894.541 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- سینوهه پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار علم - دیویی: 894.54133 - 656 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 6 -33-5461-600-978 انتخاب
6- سینوحه (متن کامل)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمد بهپور - جویا - دیویی: 894.54133 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1384 - 2000 نسخه - 7 -18-6092-964 انتخاب
7- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 64 سال 1392 - 2000 نسخه - 0 -069-407-964 انتخاب
8- مارکوی رومی در جستجوی عیسی مسیح
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:مریم صالحی - دبیر - دیویی: 894.54133 - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 620 نسخه - 75000 ریال - 8 -08-2621-964-978 انتخاب
9- سینوهه (پزشک مخصوص فرعون)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ابراهیم صفریان - زرین کلک،واشقان - دیویی: 894.54133 - 636 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 500000 ریال - 2 -73-7314-964-978 انتخاب
10- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین،نگارستان کتاب - دیویی: 894.54133 - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 53 سال 1386 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24