لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (195)
تالیف (2)
ترجمه (242)
تهران (234)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (244) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینوحه (متن کامل)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمد بهپور - جویا - دیویی: 894.54133 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1384 - 7 -18-6092-964 انتخاب
2- سقوط قسطنطنیه از زبان غلام سلطان محمد فاتح به انضمام جنگ دریایی لپانت
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 654 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1367 - 1450 ریال - انتخاب
3- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین،نگارستان کتاب - دیویی: 894.54133 - 900 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 70 سال 1396 - 3 -069-407-964-978 انتخاب
4- سینوحه (متن کامل)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمد بهپور - جویا،آسیم - دیویی: 894.54133 - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 100000 ریال - 7 -18-6092-964 انتخاب
5- سینوحه (متن کامل)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمد بهپور - جویا - دیویی: 894.54133 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 7 -18-6092-964 انتخاب
6- سینوهه (ترجمه کامل)
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:میترا میرشکارسیاهکل - کوشش - دیویی: 894.54133 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 85000 ریال - 1 -04-2806-964-978 انتخاب
7- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 36 سال 1380 - 50000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
8- سینوهه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - آتیسا - دیویی: 894.54133 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -06-6611-622-978 انتخاب
9- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 29 سال 1377 - 35000 ریال - 2 -068-407-964 انتخاب
10- سینوهه مصری
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمدسادات عقیلی - مدبر - دیویی: 894.54133 - 840 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 6200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25