لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (3)
ترجمه (14)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:پیروز ایزدی - نشر نی - دیویی: 327 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12000 ریال - 3 -419-312-964 انتخاب
2- از سقوط مالی تا رکود اقتصادی ریشه‌های بحران بزرگ مالی
نويسنده:جیووانی اریگی ؛ نويسنده:جوزف استیگلر ؛ نويسنده:جان بلامی‌فاستر - پژواک - دیویی: 332.0973 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 0 -02-6299-600-978 انتخاب
3- سرمایه‌داری تاریخی (و دو مقاله‌ی دیگر)
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:یوسف نراقی - نشر قطره - دیویی: 330.122 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9600 ریال - 3 -144-341-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی مردم‌مدار: جامعه‌شناسی در قرن بیست و یکم
نويسنده:مایکل بوراوی ؛ نويسنده:شارون هیز ؛ نويسنده:جودیت استیسی - نشر نی - دیویی: 301 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 270000 ریال - 0 -405-185-964-978 انتخاب
5- نظام جهانی مدرن: کشاورزی سرمایه‌دارانه و خاستگاه‌های اقتصاد جهانی اروپا در سده شانزدهم
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:سناالدین سراجی‌جهرمی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 330.94022 - 876 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 9 -024-452-600-978 انتخاب
6- نظام جهانی و جهانی‌شدن
نويسنده:بهروز علیشیری ؛ نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ نويسنده:آلبرت برگسن - گستره - دیویی: 327.17 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 3 -55-6595-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی مردم‌مدار: جامعه‌شناسی در قرن بیست و یکم
نويسنده:مایکل بوراوی ؛ نويسنده:شارون هیز ؛ نويسنده:جودیت استیسی - نشر نی - دیویی: 301 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 270000 ریال - 0 -405-185-964-978 انتخاب
8- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 330.0903 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 275000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
9- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 330.0903 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 580000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
10- پایان جهان آن‌گونه که آن را می‌شناسیم
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:حسین حسنی ؛ ويراستار:رخساره ثابتی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 306.2 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 225000 ریال - 6 -3-94794-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2