لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌های وان گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نیما - دیویی: 759 - 408 صفحه - (در2جلد ) - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
2- نامه‌های وان گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نیما - دیویی: 759 - 392 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
3- وان گوگ: تحت دو عرض جغرافیایی و طبیعت بی‌جان
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ نويسنده:پل گوگن ؛ مترجم:لیلی گلستان - فرزان روز - دیویی: 741.9492 - 32 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 7 -151-321-964 انتخاب
4- نامه‌های ون‌گوگ: متن کامل
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نگاه - دیویی: 759.9492 - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 1 -083-351-964-978 انتخاب
5- باغ ون‌گوگ: تجربه نقاشی پسادریافتگرا با الگوهای جادویی ونسان ون‌گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - دیویی: 750 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -26-8099-600-978 انتخاب
6- طرح‌های وان گوگ: تاثیرات و ابداعات
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:پرویز رضائی - شب‌های سپید - دیویی: 759.9492 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 440000 ریال - 2 -10-6450-622-978 انتخاب
7- نامه‌های ون‌گوگ: متن کامل (1 و 2)
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نگاه - دیویی: 759.9492 - 568 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 725000 ریال - 1 -083-351-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1