لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (43)
تالیف (17)
ترجمه (48)
تهران (44)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات چین
نويسنده:اوویل کالتنمارک ؛ مترجم:افضل وثوقی ؛ ويراستار:محمدرضا مصباحی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 132 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 750 ریال - انتخاب
2- در باب هنر تئاتر
نويسنده:ادواردگوردون کریگ ؛ مترجم:افضل وثوقی - نشر قطره - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 300 نسخه - 160000 ریال - 5 -354-341-964-978 انتخاب
3- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هجدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ نويسنده:ایوان بلانژه ؛ نويسنده:دانیل کوتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 500 نسخه - 10500 ریال - 2 -199-459-964 انتخاب
4- مواظب قلبتان باشید!
نويسنده:نانسی گیبسون ؛ مترجم:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:هوشنگ فروهر - شرکت به نشر - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 1 -1058-02-964-978 انتخاب
5- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هجدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ نويسنده:ایوان بلانژه ؛ نويسنده:دانیل کوتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 194 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 500 نسخه - 14000 ریال - 2 -199-459-964 انتخاب
6- گسترش ارزشهای اسلامی در ایالات متحده امریکا
نويسنده:ایوان یازبک‌حداد ؛ نويسنده:آدیرت لومیس ؛ مترجم:افضل وثوقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 263 صفحه - رقعی (شومیز) - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- مواظب قلبتان باشید
نويسنده:نانسی گیسبون ؛ مترجم:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:هوشنگ فروهر - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -026-434-964 انتخاب
8- Lecture et traduction de textes islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 7000 ریال - 7 -871-459-964 انتخاب
9- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:قاسم غنی ؛ مصحح:محمد قزوینی - کلهر - 508 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 2 -85-5835-964 انتخاب
10- Lecture et traduction de textes journalistiques
نويسنده:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 250000 ریال - 6 -522-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7