لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (42)
تالیف (16)
ترجمه (48)
تهران (43)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Lecture et traduction de textes Islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 15000 ریال - 5 -871-459-964-978 انتخاب
2- تاریخ مکزیک
نويسنده:فرانسوا ویموله ؛ مترجم:سروقد مقدم ؛ ويراستار:افضل وثوقی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 144 صفحه - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هفدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 500 نسخه - 25500 ریال - 6 -241-459-964-978 انتخاب
4- Lecture et traduction de textes Islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 500 نسخه - 18000 ریال - 5 -871-459-964-978 انتخاب
5- مواظب قلبتان باشید!
نويسنده:نانسی گیبسون ؛ مترجم:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:هوشنگ فروهر - شرکت به نشر - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2200 نسخه - 4500 ریال - 3 -867-333-964 انتخاب
6- سرگذشت قرن بیستم: وصیت‌نامه فلسفی روژه گارودی
مترجم:افضل وثوقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 8200 ریال - انتخاب
7- Lecture et traduction de textes Islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 200 نسخه - 80000 ریال - 5 -871-459-964-978 انتخاب
8- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هجدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ نويسنده:ایوان بلانژه ؛ نويسنده:دانیل کوتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 194 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 500 نسخه - 14000 ریال - 2 -199-459-964 انتخاب
9- مواظب قلبتان باشید!
نويسنده:نانسی گیبسون ؛ مترجم:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:هوشنگ فروهر - شرکت به نشر - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 1 -1058-02-964-978 انتخاب
10- رقص زندگی
نويسنده:روژه گارودی ؛ مترجم:افضل وثوقی - چراغ دیده - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -0-90956-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7