لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (41)
تالیف (15)
ترجمه (48)
تهران (42)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درفش کاویان: ضحاک، کاوه و فریدون
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:محمدعلی اسلامی‌ندوشن ؛ ويراستار:افضل وثوقی - کلهر - 168 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 4 -73-8751-964-978 انتخاب
2- کلیات نفرولوژی
نويسنده:اشرف‌السادات حسینی ؛ مترجم:بهروز اقدم ؛ مترجم:افضل وثوقی - دانشگاه فردوسی مشهد - 54 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - انتخاب
3- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هفدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 262 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 500 نسخه - 16000 ریال - 7 -241-459-964 انتخاب
4- رستم و اسفندیار
تهيه و تنظيم:محمدعلی اسلامی‌ندوشن ؛ مصحح:افضل وثوقی ؛ خطاط:رسول مرادی - کلهر - 200 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 3 -67-8751-964-978 انتخاب
5- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هجدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 194 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 500 نسخه - 9500 ریال - 2 -199-459-964 انتخاب
6- دیوان حافظ
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ خطاط:رسول مرادی - کلهر - 648 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 3 -83-8751-964-978 انتخاب
7- تئاتر و اضطراب بشر
نويسنده:پیرامه توشار ؛ مترجم:افضل وثوقی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - 226 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
8- Lecture et traduction de textes Islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 15000 ریال - 5 -871-459-964-978 انتخاب
9- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هفدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 268 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 500 نسخه - 12500 ریال - 7 -241-459-964 انتخاب
10- Lecture et traduction de textes Islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 35000 ریال - 5 -871-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7