لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (41)
تالیف (15)
ترجمه (48)
تهران (42)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات نو آفریقایی
نويسنده:آلموت نوردمن‌سیلر ؛ مترجم:افضل وثوقی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 140 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- تئاتر و اضطراب بشر
نويسنده:پیرامه توشار ؛ مترجم:افضل وثوقی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی - 226 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- در باب هنر تئاتر
نويسنده:ادواردگوردون کریگ ؛ مترجم:افضل وثوقی - نشر قطره - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 3 -354-341-964 انتخاب
4- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هجدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - مدرسه برهان - 194 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
5- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:قاسم غنی ؛ مصحح:محمد قزوینی - کلهر - 508 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 2 -85-5835-964 انتخاب
6- اصول و مبانی کلیه مصنوعی
نويسنده:پ ژنژر ؛ مترجم:عطاالله بهروزاقدم ؛ مترجم:افضل وثوقی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 164 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - انتخاب
7- Lecture et traduction de textes islamiques (de sources differentes)
نويسنده:افضل وثوقی ؛ نويسنده:محمود جوان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 7000 ریال - 7 -871-459-964 انتخاب
8- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هفدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 268 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 7 -241-459-964 انتخاب
9- تاریخ ادبیات فرانسه: قرن هفدهم
نويسنده:پیر برونل ؛ مترجم:افضل وثوقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 262 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 500 نسخه - 18500 ریال - 7 -241-459-964 انتخاب
10- تاریخ اکتشافات
نويسنده:ژان‌لوک اوبر ؛ نويسنده: دشان ؛ مترجم:ابوالحسن سروقدمقدم - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - 135 صفحه - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7