لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 28000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
2- شیاتسو: هنر شفا با ماساژ ژاپنی
نويسنده:سال گودمن ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:فرحناز هاتف‌معماری - نسل نواندیش - دیویی: 615.822 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 5 -45-6714-964 انتخاب
3- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
4- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 21000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
5- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 159000 ریال - 0 -76-5885-964-978 انتخاب
6- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 42000 ریال - 0 -76-5885-964 انتخاب
7- حسابان
نويسنده:پریسا عاقل ؛ نويسنده:زهرا جلوه ؛ نويسنده:پوران حیدری - سرافراز - دیویی: 515.076 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 42000 ریال - 9 -11-5635-600-978 انتخاب
8- آب‌درمانی (هیدروپاتی) پیشگیری و درمان بیماری‌ها با آب
نويسنده: کولکارنی ؛ مترجم:حمیدرضا ورمزیار ؛ ويراستار:بهناز بهادری‌فر - نسل نواندیش - دیویی: 615.853 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 63000 ریال - 0 -76-5885-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1