لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(333)
چاپ مجدد (495)
تالیف (4)
ترجمه (824)
تهران (788)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (523)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (828) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به اعماق زمین
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:حسین چترنور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -17-6209-964 انتخاب
2- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ بازنويسي:مارجری گرین - نشر افق - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -68-6742-964 انتخاب
3- فرزندان کاپیتان گرانت
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مسعود گلزاری - دادجو،دبیر - دیویی: 843.8 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -53-2621-964-978 انتخاب
4- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -68-6742-964 انتخاب
5- کوه اسرارآمیز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:حکیمه عظیمی - نشر علم - دیویی: 843.8 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 7 -06-5524-964 انتخاب
6- ماجرایی در یک شهر
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:کیومرث پارسای - علمی - دیویی: 843.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 5 -41-5524-964 انتخاب
7- ماجراهای کاپیتان هاتراس: هجوم تکه یخها
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:عباس مشایخی ؛ ويراستار:علی‌اکبر جعفرزاده - بهنود - دیویی: 843.8 - 114 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5100 نسخه - 4000 ریال - 964-90395-2-X انتخاب
8- سفر به ماه
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 843.8 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -55-5569-964 انتخاب
9- نجات‌یافتگان کشتی شانسلور
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:ناهید حاجی‌سلیمانی - راستی نو،سازمان ترویج کتابهای کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.8 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 9 -05-5611-964 انتخاب
10- بیست هزار فرسنگ زیر دریا
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - حدیث - دیویی: 843.8 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83