لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تستهای آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1- سراسری 73 - 82
نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست ؛ نويسنده:منیره زمانی‌پور - ایران قلم - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 8 -3-93938-964 انتخاب
2- عشق، ما، نقاشی
نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - فرهنگ و ادب - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 0 -0-92162-964 انتخاب
3- عشق حقیقی
نويسنده:شادی شاکری‌دیلمی ؛ نقاش:علی‌اکبر وطن‌پرست - نشر جلیل - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 2 -50-6375-964 انتخاب
4- فهرستواره کتابهای چاپ سنگی پزشکی ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:علی‌اکبر وطن‌پرست - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 105000 ریال - 9 -94-5682-964-978 انتخاب
5- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:علی‌اکبر وطن‌پرست - سبز آرنگ،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -23-5683-964-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
7- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تاریخ پزشکی
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - چوگان - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 50 نسخه - 320000 ریال - 0 -97-7463-600-978 انتخاب
8- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -90-2542-964-978 انتخاب
9- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - صهبای دانش،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -4-91194-600-978 انتخاب
10- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران...
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - اندیشه ظهور - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -20-6131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2