لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ مختصر مصور جهان
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ گردآورنده:فریدون کمالی‌نیا ؛ گردآورنده:ایرج وفایی - علم و زندگی - دیویی: 909 - 348 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1900 ریال - انتخاب
2- تاریخ مختصر مصور جهان
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام - دیویی: 909 - 356 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1376 - 5950 ریال - انتخاب
3- دایره‌المعارف مختصر تاریخ مختصر مصور جهان
نويسنده:لیونل مونبی ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 909 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 32000 ریال - 3 -17-6991-964 انتخاب
4- تاریخ مختصر مصور جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - صاحب اثر - دیویی: 909 - 348 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1371 - 1900 ریال - انتخاب
5- تاریخ روابط خارجی پاکستان
نويسنده:اس.ام. بورک ؛ نويسنده:لارنس زایرینگ ؛ مقدمه:جواد منصوری - کویر - دیویی: 327.95491 - 554 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 7 -18-6144-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1