لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (30)
تالیف (9)
ترجمه (43)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلما
نويسنده:یوتا باوئر ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -54-5810-600-978 انتخاب
2- آنها نیز عاشقند؟
نويسنده:ترانه وفایی - او - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -6-91021-600-978 انتخاب
3- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
4- فلسفه برای فرزندم
نويسنده:روژه‌پل دروا ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 75000 ریال - 1 -8-91021-600-978 انتخاب
5- او
شاعر:ترانه وفایی ؛ نقاش:علی نامور - ایران بان،قطره - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -60-7989-964 انتخاب
6- کلام و سکوت
نويسنده:میشل پوئش ؛ نويسنده:بریژیت لابه ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -00-5810-600-978 انتخاب
7- فلسفه برای فرزندم
نويسنده:روژه‌پل دروا ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 1 -8-91021-600-978 انتخاب
8- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
9- چشم‌ها نبودند
نويسنده:ترانه وفایی - او - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -49-5810-600-978 انتخاب
10- آنها نیز عاشقند؟
نويسنده:ترانه وفایی - او - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - 35000 ریال - 7 -6-91021-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6