لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (211)
تالیف (455)
ترجمه (55)
تهران (482)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (510) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میرزااحمد وقارشیرازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 6 -485-303-964-978 انتخاب
2- صفی‌الدین ارموی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -521-303-964-978 انتخاب
3- کمال خجندی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 3 -499-303-964-978 انتخاب
4- خاقانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 7 -392-303-964-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
6- ابن اثیر
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 4 -434-303-964-978 انتخاب
7- ایران در عصر صفوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -1625-00-964-978 انتخاب
8- دانشنامه جوانمردی (فتوت): فتوت و عیاری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 328 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -1473-00-964-978 انتخاب
9- مبانی طب کودکان نلسون 1998
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:والدوامرسون نلسون ؛ زيرنظر:علی‌اکبر ولایتی - ارجمند - 974 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 نسخه - 38000 ریال - 7 -74-6095-964 انتخاب
10- میر سیدعلی همدانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 45000 ریال - 0 -599-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51