لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (214)
تالیف (458)
ترجمه (55)
تهران (483)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (513) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - کساکاوش - دیویی: 363.96 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 4300 نسخه - 27000 ریال - 2 -2-96803-964 انتخاب
2- تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: پزشکی (قسمت اول: زندگی‌نامه پزشکان)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.485 - 494 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 9 -421-121-600-978 انتخاب
3- یک قرن ارتباط و تاثیر تحولات جهانی بر این رابطه: پیشینه ارتباط ایران و آمریکا در سده گذشته
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - کانون اندیشه جوان - دیویی: 327.55073 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2500 نسخه - 22500 ریال - 5 -44-8711-964 انتخاب
4- حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.957 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 110000 ریال - 8 -634-303-964-978 انتخاب
5- میرداماد
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -486-303-964-978 انتخاب
6- عماد الکتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.699 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -518-303-964-978 انتخاب
7- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 906 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -1552-00-964-978 انتخاب
8- درسنامه بیماریهای کودکان
گردآورنده:احمد نصرتی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی ؛ مقدمه:سیدمحمد میلانی - تیمورزاده،راستان - دیویی: 618.9 - 856 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1375 - 4400 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
9- ابوریحان بیرونی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 509.2 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 6 -386-303-964-978 انتخاب
10- راهنمای گیاه‌درمانی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:روجا رحیمی ؛ نويسنده:عبدالعلی محقق‌زاده - سبز آرنگ - دیویی: 615.321 - 138 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 1 -57-5683-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52