لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (215)
تالیف (459)
ترجمه (55)
تهران (484)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (514) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوزادان: نلسون 2000
زيرنظر:علی‌اکبر ولایتی ؛ مترجم:محمد بنی‌فضل ؛ باهمكاري:هوشنگ ساغری - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 618.9201 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12500 ریال - 8 -458-456-964 انتخاب
2- مجنون رفیقی هروی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 4 -575-303-964-978 انتخاب
3- مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:معصومه اکبری ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.31 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 175000 ریال - 9 -301-303-964-978 انتخاب
4- راهنمای سلامت در ماه مبارک رمضان
نويسنده:علی یزدی‌نژاد ؛ نويسنده:سیدرمضان محسن‌پور ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - میرماه - دیویی: 613.2 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 48000 ریال - 4 -120-333-600-978 انتخاب
5- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از رکود تا خیزش دوباره)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 909.097671 - 404 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 40000 ریال - 7 -259-361-964 انتخاب
6- مورخان: بخش اول
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.996 - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25750 ریال - 0 -289-303-964-978 انتخاب
7- مقدمه فکری نهضت مشروطیت
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.075 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 28000 ریال - 4 -090-430-964 انتخاب
8- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 256 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 33500 ریال - 5 -325-303-964-978 انتخاب
9- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - کساکاوش - دیویی: 363.96 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 26000 ریال - 2 -2-96803-964 انتخاب
10- اسمیر و دید میکروسکوپی
نويسنده:پریسا فرنیا ؛ نويسنده:محمد ورهرام ؛ نويسنده:فروزان محمدی - مرکز آموزشی،پژوهشی،درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری - دیویی: 570.2827 - 54 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 8 -19-5069-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52