لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (213)
تالیف (457)
ترجمه (55)
تهران (483)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (512) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای نوزادان نلسون 1999
نويسنده:ریچارد برمن ؛ زيرنظر:علی‌اکبر ولایتی ؛ مترجم:شاهین سینا - اشتیاق - دیویی: 618.92 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 نسخه - 12000 ریال - 9 -39-6338-964 انتخاب
2- امیرعلیشیر نوایی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مهرناز بوجاری‌صفت - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.06652 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -584-303-964-978 انتخاب
3- دانشنامه جوانمردی (فتوت): فتوت در ورزش و پیوست‌ها
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 208 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -1476-00-964-978 انتخاب
4- فرهنگ و تمدن اسلامی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.489 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -39-8523-964 انتخاب
5- زهراوی اندلسی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 617.0232 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 9 -497-303-964-978 انتخاب
6- عبدالعلی بیرجندی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 520.920955 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 4 -517-303-964-978 انتخاب
7- خواجه نصیرالدین طوسی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 506 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -530-303-964-978 انتخاب
8- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - حکیم‌باشی - دیویی: 363.960955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 650 نسخه - 50000 ریال - 1 -0-91728-600-978 انتخاب
9- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - حکیم‌باشی - دیویی: 363.960955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 950 نسخه - 52000 ریال - 1 -0-91728-600-978 انتخاب
10- مبانی طب کودکان نلسون 2011 به انضمام تغذیه تکمیلی و واکسیناسیون کشوری جدید
نويسنده:رابرت جی ؛ نويسنده:مارگ دانت ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - اندیشه رفیع - دیویی: 618.92 - 1110 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 298000 ریال - 0 -265-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52