لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (34)
تالیف (13)
ترجمه (34)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
2- بچه‌ها و حفاظت از کره زمین: سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
3- حفاظت از اقیانوسها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و جویبارها
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 7 -16-6232-964 انتخاب
4- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -15-6232-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر آموزش موسیقی کودکان
نويسنده: علی‌زاده‌محمدی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - کارگاه نشر - دیویی: 780.7 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 5500 ریال - 9645546222 انتخاب
6- فرزندان مروارید
نويسنده:یون بزین ؛ مترجم:حسن اکبریان‌طبری ؛ ويراستار:نسیم وهابی - آتنا - دیویی: 813 - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -3-90653-964 انتخاب
7- مصرف عاقلانه انرژی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 1 -19-6232-964 انتخاب
8- حفاظت از حیوانات
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 5 -17-6232-964 انتخاب
9- تعریف‌ فرهنگ برای دخترم
نويسنده:ژروم کلمان ؛ مترجم:نسیم وهابی ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 964-8564-06-X انتخاب
10- خاطرات یک دروغگو (داستان‌های کوتاه)
نويسنده:نسیم وهابی - نشر مرکز - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 225000 ریال - 3 -370-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5