لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (52)
تالیف (64)
ترجمه (59)
تهران (87)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت و ارزیابی (مفاهیم و کاربردها)
نويسنده:محمدابراهیم اشکنانی ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 658.3125 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 33000 ریال - 4 -284-304-964-978 انتخاب
2- بلوغ المرام من ادله الاحکام
نويسنده:احمدبن‌علی ابن‌حجر‌عسقلانی ؛ مترجم:زاهد ویسی - حسینی‌اصل - دیویی: 297.2135 - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 170000 ریال - 9 -85-2551-964-978 انتخاب
3- زن در قرآن کریم و در میان مسلمانان
نويسنده:راشد غنوشی ؛ مترجم:زاهد ویسی - احسان - دیویی: 297.159 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 7 -987-356-964-978 انتخاب
4- عبادیان به روایت همسر شهید
نويسنده:حبیب امامی ؛ ويراستار:زاهد ویسی - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 11500 ریال - 0 -60-7529-964-978 انتخاب
5- مهدی باکری به روایت همسر شهید
نويسنده:مریم برادران‌حقیر ؛ ويراستار:زاهد ویسی - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 9000 ریال - 0 -31-7529-964-978 انتخاب
6- قرآن و جهان (کاوشی معرفت‌شناسانه در خوانش وحی و هستی)
نويسنده:طه‌جابر علوانی ؛ مترجم:زاهد ویسی - پیروان - دیویی: 297.158 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -1-96489-600-978 انتخاب
7- چنین گفت غزالی
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:زاهد ویسی - نشر احسان - دیویی: 297.83 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 7 -19-6873-964 انتخاب
8- آنچه در آمریکا نیافتم
نويسنده:ابوالحسن‌علی ندوی ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.489 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 15000 ریال - 6 -36-7126-964-978 انتخاب
9- مهدی باکری به روایت همسر شهید
نويسنده:مریم برادران‌حقیر ؛ ويراستار:زاهد ویسی - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 16000 ریال - 0 -31-7529-964-978 انتخاب
10- درس‌هایی پرورشی از قرآن کریم
نويسنده:محمد قطب ؛ مترجم:زاهد ویسی - احسان - دیویی: 297.15 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 3 -070-349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13