لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 616 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 2000 نسخه - 3700 ریال - 1 -536-430-964 انتخاب
2- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 616 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 10000 نسخه - 2750 ریال - انتخاب
3- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 610 - 207 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
4- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 610 - 207 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 160 - 207 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1