لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(221)
چاپ مجدد (338)
تالیف (215)
ترجمه (344)
تهران (554)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (559)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (559) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای عطسه‌ای
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:رزا حمزه‌ای‌نژاد - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 2 -4-90089-964 انتخاب
2- خانم کوچولوی خنده‌رو
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش،اندیشگان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -28-7173-964 انتخاب
3- خانم کوچولوی مردم‌آزار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 0 -36-5726-964-978 انتخاب
4- آقای قوی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:عذرا محمودی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 8 -15-5726-964 انتخاب
5- خانم وروجک
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:غلامرضا فهرستی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 11000 نسخه - 2000 ریال - 8 -417-417-964 انتخاب
6- خانم کوچولوی ریزه‌میزه
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 5 -39-5726-964 انتخاب
7- آقای پرکار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:عذرا محمودی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 4 -17-5726-964 انتخاب
8- آقای شجاع
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:فرنام فروزانفر - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -16-5726-964-978 انتخاب
9- خانم کوچولوی پرنسس
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -63-9968-964-978 انتخاب
10- خانم کوچولوی کنجکاو
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:شهرزاد کریمی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 8 -31-7173-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 56