لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(230)
چاپ مجدد (350)
تالیف (227)
ترجمه (353)
تهران (575)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (580)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (580) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای عوضی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:کاترین سلاحچی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 ریال - 4 -03-5726-964 انتخاب
2- آقا کوچولوی شاد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهلا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 823 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 964-7173-13-X انتخاب
3- خانم کوچولوی پر دردسر
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:میلاد مینویی - گوهر دانش - دیویی: 823 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 5 -10-7173-964 انتخاب
4- خانم کوچولوی پرکار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:سیدمحمد نصری ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 823 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 5 -38-7173-964 انتخاب
5- آقای ترسوخان
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:نوشین نقش‌تبریزی - پانوشت - دیویی: 823 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 1 -5-92607-600-978 انتخاب
6- خانم کوچولوی شاد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:نسترن صالحی ؛ نقاش:آدام هارگریوز - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 ریال - 5 -56-5726-964 انتخاب
7- آقا کوچولوی پرزور
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهلا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 823 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 ریال - 9 -36-7173-964 انتخاب
8- کرمی که اعداد را می‌دانست (آموزش اعداد)
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:علی دانش ؛ تصويرگر:نسرین اعرابی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 513.07 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 40000 ریال - 4 -061-417-964-978 انتخاب
9- خانم کوچولوی یکدنده
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2500 ریال - 0 -67-5726-964 انتخاب
10- آقای فضول و سورپریز بزرگ
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:نسرین کویکی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 4000 ریال - 9 -71-5726-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58