لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(230)
چاپ مجدد (338)
تالیف (215)
ترجمه (353)
تهران (563)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (568)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (568) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای ابله از خنده غش می‌کند
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:نسترن صالحی ؛ نقاش:آدام هارگریوز - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 0 -70-5726-964 انتخاب
2- خانم کوچولوی وقت‌نشناس
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهلا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -26-7173-964 انتخاب
3- خانم کوچولوی دوقلو
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 9 -46-5726-964-978 انتخاب
4- آقای فراموشکار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:عذرا محمودی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 9 -06-5726-964 انتخاب
5- خانم کوچولوی پر حرف
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:شهرزاد کریمی ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 964-7173-30-X انتخاب
6- خانم کوچولوی پرنسس و مهمانی خیلی مخصوص
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:هوشنگ صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -65-9968-964-978 انتخاب
7- آقای عوضی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:کاترین سلاحچی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 4 -03-5726-964 انتخاب
8- آقا کوچولوی شاد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهلا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-7173-13-X انتخاب
9- خانم کوچولوی پر دردسر
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:میلاد مینویی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -10-7173-964 انتخاب
10- خانم کوچولوی پرکار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:سیدمحمد نصری ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -38-7173-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57