لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (613)
تالیف (636)
ترجمه (0)
تهران (635)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (636)

تعداد یافت شده (636) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌شناسی سال چهارم (پیش‌دانشگاهی): 1965 پرسش چهارگزینه‌ای به همراه نکات و ایستگاه‌های درسی
نويسنده:اشکان هاشمی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 574.076 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 4 -0819-07-964-978 انتخاب
2- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2) + کتاب ژنتیک: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاهها
نويسنده:اشکان هاشمی ؛ زيرنظر:محمدحسین متولی - الگو - دیویی: 574.076 - 670 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 290000 ریال - 5 -59-6924-600-978 انتخاب
3- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی 1: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 210000 ریال - 9 -64-6924-600-978 انتخاب
4- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی 1: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 210000 ریال - 9 -64-6924-600-978 انتخاب
5- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2) + کتاب ژنتیک: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 704 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 290000 ریال - 5 -59-6924-600-978 انتخاب
6- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2) + کتاب ژنتیک: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 730 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1394 - 340000 ریال - 5 -59-6924-600-978 انتخاب
7- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (1): قابل استفاده دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 454 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 25 سال 1394 - 290000 ریال - 9 -22-6924-600-978 انتخاب
8- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (1): قابل استفاده دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 456 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 37 سال 1394 - 290000 ریال - 9 -22-6924-600-978 انتخاب
9- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی 1: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 260000 ریال - 9 -64-6924-600-978 انتخاب
10- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (1): قابل استفاده دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها
نويسنده:اشکان هاشمی - الگو - دیویی: 574.076 - 456 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 40 سال 1394 - 290000 ریال - 9 -22-6924-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64