لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7300 ریال - 0 -12-5996-964 انتخاب
2- هنر مانوی و زردشتی
نويسنده:لوئی هامبی ؛ نويسنده:مونره دو ویلار ؛ نويسنده:گئو ویدن‌گرن - مولی - دیویی: 709.55 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 40000 ریال - 7 -07-5996-964-978 انتخاب
3- هنر مانوی و زردشتی
نويسنده:لوئی هامبی ؛ نويسنده:مونره دو ویلار ؛ نويسنده:گئو ویدن‌گرن - مولی - دیویی: 709.55 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14000 ریال - 4 -07-5996-964 انتخاب
4- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 18000 ریال - 0 -12-5996-964 انتخاب
5- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 100000 ریال - 1 -12-5996-964-978 انتخاب
6- هنر سلجوقی و خوارزمی
نويسنده:مارگریتا کاتلی ؛ نويسنده:لوئی هامبی ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 142 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 150000 ریال - 1 -12-5996-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1