لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(131)
چاپ مجدد (123)
تالیف (2)
ترجمه (252)
تهران (228)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (251)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (254) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عصای سحرآمیز (عصای سلطنتی پادشاه اتوکار)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 3 -07-7706-964 انتخاب
2- خانم ببخشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمود کلانتری - سبزرایان گستر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -99-6031-600-978 انتخاب
3- در سرزمین پیکارگران
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 11000 نسخه - 30000 ریال - 964-7706-12-X انتخاب
4- فرار از شوروی (تن‌تن در سرزمین شوراها)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 5 -15-7706-964-978 انتخاب
5- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 7 -11-7706-964-978 انتخاب
6- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:معصومه رضاپور - فروزش - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 1 -666-547-964-978 انتخاب
7- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 0 -30-7135-964 انتخاب
8- سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -27-7135-964 انتخاب
9- به سوی ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:مزدک زرشکی - راه سبحان - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 7 -6-92973-964 انتخاب
10- جدال با تبهکاران (تن تن در آمریکا)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 0 -03-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26