لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (123)
تالیف (2)
ترجمه (246)
تهران (222)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (245)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (248) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
2- سفر به آفریقا (تن‌تن در کنگو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 8 -13-7706-964 انتخاب
3- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 8 -14-7706-964-978 انتخاب
4- جوک و شوخی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمود کلانتری - سبزرایان گستر - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -02-7057-600-978 انتخاب
5- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 1 -0-93800-964-978 انتخاب
6- گوش شکسته
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -273-407-964 انتخاب
7- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-260-X انتخاب
8- معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -302-407-964 انتخاب
9- جنون سرعت: مهیج‌تر از ماجراهای (تن تن و میلو)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 60 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -279-407-964 انتخاب
10- جستجو در غار هیولا (تن‌تن در تبت)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 2 -02-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25