لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (123)
تالیف (2)
ترجمه (243)
تهران (219)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (242)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (245) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 964-7135-22-X انتخاب
2- ستاره اسرارآمیز (شهاب سنگ)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 9 -04-7706-964 انتخاب
3- پرواز 714
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 8 -7-93800-964 انتخاب
4- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-7135-22-X انتخاب
5- سفر به کره ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:علیرضا باقری - نشر ثالث - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 4 -52-7230-964 انتخاب
6- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه نشر رایحه اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -08-7706-964 انتخاب
7- معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:صدیف آقاپور - آقاپور - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -9-93385-964 انتخاب
8- گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-7706-09-X انتخاب
9- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 4 -9-93800-964 انتخاب
10- گشت و گذار در ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 5 -3-93800-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25