لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(131)
چاپ مجدد (123)
تالیف (2)
ترجمه (252)
تهران (228)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (251)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (254) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 0 -30-7135-964 انتخاب
2- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1386 - 11000 نسخه - 30000 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
3- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 3 -06-7706-964-978 انتخاب
4- ماجرای کلکولس
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 3 -10-7706-964 انتخاب
5- فرار از شوروی (تن‌تن در سرزمین شوراها)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 4 -15-7706-964 انتخاب
6- تن‌تن و گل آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -258-407-964 انتخاب
7- سفر به کره ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -5-93800-964 انتخاب
8- بمب سرما
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - 52 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -283-407-964 انتخاب
9- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 5 -06-7706-964 انتخاب
10- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 9 -1-93800-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26