لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(132)
چاپ مجدد (132)
تالیف (2)
ترجمه (262)
تهران (238)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (261)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (264) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت گوی بلوری
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 25000 ریال - 3 -4-93800-964 انتخاب
2- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 16000 ریال - 7 -29-7135-964 انتخاب
3- تن‌تن در تبت
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 964-407-257-X انتخاب
4- مهمان نیمه شب
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 2 -281-407-964 انتخاب
5- مقصد نیویورک
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59293 - 60 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 4 -280-407-964 انتخاب
6- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 0 -301-407-964 انتخاب
7- هدف کره ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 3 -286-407-964 انتخاب
8- خانم ببخشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمود کلانتری - سبزرایان گستر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 6 -99-6031-600-978 انتخاب
9- گوش شکسته شده
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 5 -06-7706-964 انتخاب
10- جدال با تبهکاران (تن تن در آمریکا)
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 66 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 20000 ریال - 0 -03-7706-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27