لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(131)
چاپ مجدد (127)
تالیف (2)
ترجمه (256)
تهران (232)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (255)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (258) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تن‌تن در تبت
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-257-X انتخاب
2- مهمان نیمه شب
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -281-407-964 انتخاب
3- مقصد نیویورک
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59293 - 60 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -280-407-964 انتخاب
4- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -301-407-964 انتخاب
5- هدف کره ماه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -286-407-964 انتخاب
6- زندانی‌های معبد خورشید
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
7- فرار از جهنم
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:سپهر شهلایی - نشر سمانه - دیویی: 741.59493 - 38 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 24000 ریال - 0 -6-91884-964 انتخاب
8- هنر الفبا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 6 -14-7706-964 انتخاب
9- خرچنگ پنجه طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:صدیف آقاپور - آقاپور - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -03-7658-964 انتخاب
10- سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌نشررایحه‌اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 9 -1-93800-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26