لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سونا: اصول و روشهای استفاده بهینه، تجهیزات
نويسنده:فالک شایت‌هاور ؛ نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 613.41 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 6 -85-7089-964 انتخاب
2- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
3- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
4- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 25000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
5- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 164 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 45000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
6- معجزه سرکه سیب
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نیکی خوگر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 615.321 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13000 ریال - 8 -281-349-964 انتخاب
7- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین دستورالع
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 160 صفحه - سلطانی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 19000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
8- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 5 سال 1381 - 18000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
9- رژیم غذایی: زندگی نشاط آور
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:عباس طایب ؛ ويراستار:مجید عمیق - نشر پیدایش - دیویی: 613.25 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 12000 ریال - 7 -78-6695-964 انتخاب
10- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 4 سال 1381 - 18000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3