لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معجزه سرکه سیب
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نیکی خوگر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 615.321 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3100 نسخه - 20000 ریال - 8 -281-349-964 انتخاب
2- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
3- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 158 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
4- سونا: اصول و روشهای استفاده بهینه، تجهیزات
نويسنده:فالک شایت‌هاور ؛ نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 613.41 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 6 -85-7089-964 انتخاب
5- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 160 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
6- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 615.321 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1393 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
7- معجزه سرکه سیب
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نیکی خوگر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 615.321 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 4100 نسخه - 20000 ریال - 6 -281-349-964-978 انتخاب
8- معجزه سرکه سیب
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نیکی خوگر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 615.321 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -281-349-964-978 انتخاب
9- معجزه سرکه سیب
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نیکی خوگر ؛ ويراستار:حمیدرضا داداشی - پیدایش - دیویی: 615.321 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5100 نسخه - 2000 ریال - 4 -566-349-964-978 انتخاب
10- درمان طبیعی با سرکه سیب: درمان سردرد، گلودرد، سرماخوردگی و بیماری‌های مفصلی و همچنین اختلالات گوارشی با تاثیر درمانی سرکه سیب به همراه بهترین ...
نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:ملیندا اسکندری - ققنوس - دیویی: 641.3411 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 964-311-256-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3