لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (60)
تالیف (0)
ترجمه (71)
تهران (71)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی برای همه
نويسنده:استرکر وکنت‌آپل ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 150 - 336 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1366 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - دیویی: 891.733 - 948 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 4000 نسخه - انتخاب
3- علم موفق زیستن
نويسنده:جیمس ولکوس ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - آسیا - دیویی: 158.1 - 260 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1370 - 10000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- روانشناسی برای همه
نويسنده:ادوارد آدام ؛ نويسنده:جون آپل ؛ گردآورنده:استرکر وکنت‌آپل - صفی‌ علیشاه - دیویی: 150 - 338 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1362 - 4500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - دیویی: 891.733 - 968 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1366 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
6- مانیتیسم شخصی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 154.72 - 296 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1370 - 950 ریال - انتخاب
7- مانیتیسم شخصی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 154.72 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 3 -63-5626-964 انتخاب
8- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - جلد 4 - چاپ 6 سال 1368 - 5000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
9- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 820 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1362 - 3000 نسخه - 675 ریال - انتخاب
10- روانشناسی برای همه
نويسنده:ادوارد استرکر ؛ نويسنده:کنت‌المیکر آپل ؛ نويسنده:جان‌ویلبرفورس آپل - صفی‌ علیشاه - دیویی: 150 - 333 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1373 - 4000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8