لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (63)
تالیف (0)
ترجمه (74)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان،بدرقه جاویدان - دیویی: 891.733 - 952 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -97-7736-964-978 انتخاب
2- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 466 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 650 ریال - انتخاب
3- مانیتیسم شخصی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 154.72 - 300 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 400 ریال - انتخاب
4- مانیتیسم شخصی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 154.72 - 296 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1367 - 400 ریال - انتخاب
5- روانشناسی کودک و بالغ
نويسنده:جی.ای. هاوفیلد ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 155.4 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1377 - 9500 ریال - انتخاب
6- حافظه در روانشناسی
نويسنده:هاری لورین ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 153.1 - 304 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1367 - 400 ریال - انتخاب
7- علم موفق زیستن
نويسنده:جیمس ولگوس ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - آسیا - دیویی: 158.1 - 259 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 450 ریال - انتخاب
8- مادام بواری
نويسنده:گوستاو فلوبر ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.8 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 552000 ریال - 5 -1698-00-964-978 انتخاب
9- مانیتیسم شخصی
نويسنده:پل‌کلمان ژاگو ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 154.72 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 22000 ریال - 3 -63-5626-964 انتخاب
10- علم موفق زیستن
نويسنده:جیمس ولگوس ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - آسیا - دیویی: 158.1 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 45000 ریال - 4 -21-5759-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8