لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(160)
چاپ مجدد (188)
تالیف (3)
ترجمه (345)
تهران (289)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (348) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داشتن و نداشتن
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:فریدون رضوانیه - اردیبهشت - دیویی: 813.54 - 200 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 300 ریال - انتخاب
2- ترجمه مقابله‌ای پیرمرد و دریا
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:سودابه آشا - رهنما - دیویی: 428.64 - 217 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 5000 ریال - انتخاب
3- آدمکش‌ها (داستان)
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:رضا قیصریه - نیلا - دیویی: 813.52 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 20000 ریال - 9 -98-5140-600-978 انتخاب
4- پاریس جشن بیکران
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:فرهاد غبرائی - کتاب خورشید - دیویی: 813.54 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 160000 ریال - 9 -68-7081-964-978 انتخاب
5- وداع با اسلحه
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:کیومرث پارسای ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - ناژ - دیویی: 813.54 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 8 -02-6110-600-978 انتخاب
6- همینگوی خبرنگار: 75 مقاله خبری منتخب از چهار دهه روزنامه‌نگاری
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:کیهان بهمنی - ثالث - دیویی: 814.52 - 698 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 5 -977-380-964-978 انتخاب
7- برفهای کلیمانجارو و شانزده داستان دیگر
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:عبدالعباس سعیدی - لیان - دیویی: 813.54 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 9 -22-8608-964-978 انتخاب
8- آدمکش‌ها (داستان)
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:رضا قیصریه - نیلا - دیویی: 813.52 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 ریال - 9 -98-5140-600-978 انتخاب
9- ستون پنجم (نمایشنامه و تحلیل)
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:کیهان بهمنی ؛ ويراستار:لی‌لی فرهادپور - افراز - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 7 -75-7640-964 انتخاب
10- زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آید
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:رحیم نامور - امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 100000 ریال - 7 -1326-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35