لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (17)
تالیف (19)
ترجمه (5)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 577 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
2- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 577 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 18000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
3- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 130000 ریال - 3 -9242-03-964-978 انتخاب
4- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 20000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
5- تکنیک‌های هسته‌ای در علوم کشاورزی
نويسنده:فرامرز مجد ؛ نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 630.72 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 8 -4688-03-964 انتخاب
6- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 80000 ریال - 3 -9242-03-964-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی
نويسنده:هارپال‌سینگ ماوی ؛ مترجم:محمدرضا اردکانی ؛ مترجم:محمدرضا حاج‌سیدهادی - قلمستان ‌هنر،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج - دیویی: 630.2515 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 9 -00-8634-964 انتخاب
8- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 20000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
9- انگلیسی (2) سال دوم نظام جدید آموزش متوسطه: کلیه درسها و تمرینها به صورت تست با پاسخنامه به انضمام معانی لغات به فارسی، همچنین ...
نويسنده:محمدرضا اردکانی ؛ نويسنده:ویکتوریا کامکار - میرسعیدی فراهانی - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 ریال - 4 -8-90142-964 انتخاب
10- اکولوژی
نويسنده:محمدرضا اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574.5 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 22000 ریال - 1 -9242-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3