لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (49)
تالیف (18)
ترجمه (56)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارتهای حیاتی مدیریت: هنر تحقق بخشیدن به امور
نويسنده:جو اوئن ؛ مترجم:سینا قربانلو ؛ ويراستار:احمد ارژمند - مبلغان - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -38-2614-964-978 انتخاب
2- انضباط تیم‌ها
نويسنده:جان کتسنبک ؛ نويسنده:داگلاس‌کی. اسمیت ؛ مترجم:احمد ارژمند - مبلغان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 6 -64-2614-964-978 انتخاب
3- برای مدیران: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مدیران اجرایی
نويسنده: بسیج معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما ؛ ويراستار:احمد ارژمند - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 4 -0482-12-964-978 انتخاب
4- یک کشور یک شرکت نیست
نويسنده:پل‌آر. کروگمن ؛ مترجم:احمد ارژمند - مبلغان - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 0 -66-2614-964-978 انتخاب
5- انتخاب؛ اسلام و مسیحیت
نويسنده:احمدحسین دیدات ؛ مترجم:فاطمه فضائلی ؛ مترجم:احمد فضائلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -0933-12-964-978 انتخاب
6- واسپاری کارها: راه‌حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی
مترجم:سینا قربانلو ؛ ويراستار:احمد ارژمند - مبلغان - 86 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -53-2614-964-978 انتخاب
7- فوق طبیعت
نويسنده:لایال واتسون ؛ مترجم:احمد ارژمند ؛ مترجم:شهریار بحرانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 355 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 8800 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
8- یک کشور یک شرکت نیست
نويسنده:پل‌آر. کروگمن ؛ مترجم:احمد ارژمند - مبلغان - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -66-2614-964-978 انتخاب
9- چرا شرکتهای خوب به بیراهه می‌روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می‌سازند؟
نويسنده:دونالد نورمن سول ؛ مترجم:سینا قربانلو ؛ ويراستار:احمد ارژمند - مبلغان - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 3 -49-2614-964-978 انتخاب
10- نحوه اداره جلسات؛ نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار عالی
نويسنده:جی آنتونی ؛ نويسنده:ویلیام‌ای سلمان ؛ مترجم:احمد ارژمند - مبلغان - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 3 -65-2614-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8