لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (38)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (72)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فالنامه جدیدحافظ
نويسنده:شهریار یاربخت - موجودی - دیویی: 8fa1.32 - 80 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 60 ریال - انتخاب
2- متن کامل قانون جدید چک
گردآورنده:شهریار یاربخت - خوشه - دیویی: 343 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 500 ریال - انتخاب
3- قانون مالک و مستاجر
گردآورنده:شهریار یاربخت ؛ مصحح: یاربخت - خوشه - دیویی: 346.5504 - 127 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 1200 ریال - 0 انتخاب
4- فالنامه نوین حافظ، "هم تفال - هم تفنن" شامل جدیدترین فال از ...
نويسنده:شهریار یاربخت - ارغوان - دیویی: 8fa1.32 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 9500 ریال - 5 -58-6234-964 انتخاب
5- لاله‌های صحرائی
نويسنده:شهریار یاربخت - مطبوعاتی دژ - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1364 - 65 ریال - انتخاب
6- نرمش و پرورش اندام
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.71 - 128 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1372 - 650 ریال - انتخاب
7- متن کامل قانون جدید کار و تامین اجتماعی
گردآورنده:شهریار یاربخت - کتاب امروز - دیویی: 344.5501 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 5000 ریال - انتخاب
8- 220 فالنامه نوین حافظ "هم تفال - هم تفنن" شامل: جدیدترین فال از غزلیات ناب و شورانگیز...
نويسنده:شهریار یاربخت - ارغوان - دیویی: 8fa1.32 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 9500 ریال - 5 -58-6234-964 انتخاب
9- هزار و صد ترانه نوذر: بخشی از دوبیتی‌های محلی و دلنشین
شاعر:شهریار یاربخت - بیان الحق - دیویی: 8fa1.62 - 240 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 25000 ریال - 5 -19-2851-964-978 انتخاب
10- لاله‌های صحرائی
نويسنده:شهریار یاربخت - غلام‌علی شعبانی - دیویی: 8fa1.62 - 1440 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1361 - 90 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8