لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صدوهفتادوپنج مسئله منطقی
نويسنده:دی‌یردبیژام یانوش‌هرتسگ ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر نی - دیویی: 793 - 574 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1