لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (50)
تالیف (133)
ترجمه (6)
تهران (136)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروری بر پارچه‌های نفیس دوره‌ی صفویه
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:الهه بادیانی - بیهق کتاب - دیویی: 746.0955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -81-5041-600-978 انتخاب
2- بررسی نقش موجودات خیالی در نگارگری ایران
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:فرزانه سلیمانی - سار - دیویی: 759.955 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 0 -5-96118-600-978 انتخاب
3- مختصری درباره‌ی تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:سارا حکاک‌باشی - سیمای دانش،آذر - دیویی: 391.00955 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 120000 ریال - 1 -028-120-600-978 انتخاب
4- شناخت صنایع دستی ایران
نويسنده:حسین یاوری - مهکامه - دیویی: 745.50955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 145000 ریال - 4 -53-2827-964-978 انتخاب
5- کتاب خلاصه مقالات همایش سراسری قرآن پژوهی و طب زنجان (11 لغایت 12 اسفند ماه 1389)
نويسنده:حسین یاوری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان - دیویی: 297.158 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -7-91604-600-978 انتخاب
6- سیری در هنر و معماری ایران
نويسنده:حسین یاوری - سیمای دانش،آذر - دیویی: 720.955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300000 ریال - 1 -015-120-600-978 انتخاب
7- نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان
نويسنده:فروهر نورماه ؛ نويسنده:حسین یاوری - سوره مهر - دیویی: 747.5 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -629-471-964 انتخاب
8- آداب سفر در اسلام
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:زینب رجبی - آذر،سیمای دانش - دیویی: 297.655 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -66-7901-964-978 انتخاب
9- آشنایی با زیبایی‌شناسی: همراه با خلاصه‌ای بر زیبایی‌شناسی در فرش ایران
نويسنده:حسین یاوری - آذر،سیمای دانش - دیویی: 701.17 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 80000 ریال - 6 -02-6862-600-978 انتخاب
10- هنرهای سنتی ایران در یک نگاه
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:فاطمه عرفانی - آذر،سیمای دانش - دیویی: 745.50955 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 250000 ریال - 7 -05-6862-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14