لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (48)
تالیف (131)
ترجمه (6)
تهران (134)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن
نويسنده:حسین یاوری - سوره مهر - دیویی: 684.0820955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 1 -636-471-964 انتخاب
2- آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن
نويسنده:حسین یاوری - سوره مهر - دیویی: 684.0820955 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2500 نسخه - 79000 ریال - 2 -636-471-964-978 انتخاب
3- شیشه‌گری دستی در ایران
نويسنده:حسین یاوری - سوره مهر - دیویی: 748.50280955 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 6 -638-471-964-978 انتخاب
4- هنرهای سنتی ایران در یک نگاه
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:فاطمه عرفانی - آذر،سیمای دانش - دیویی: 745.50955 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -05-6862-600-978 انتخاب
5- نکاتی پیرامون: مدیریت در کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی
نويسنده:حسین یاوری - آذر،سیمای دانش - دیویی: 658.022 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 5 -47-7901-964-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی گردشگری و خدمات جهانگردی
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:ملیسا فربودی‌جهرمی - آذر،سیمای دانش - دیویی: 338.4791 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 5 -89-7901-964-978 انتخاب
7- اقتصاد گردشگری در فرهنگ و هنر ایران زمین
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:مریم خوشنویس ؛ نويسنده:الهام غلامی - آذر - دیویی: 338.4791 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 9 -23-7901-964-978 انتخاب
8- مدیریت بهداشت و بیماری‌های مزارع تکثیر و پرورش میگو
نويسنده:مهدی سلطانی ؛ نويسنده:سیدپژمان حسینی‌شکرابی ؛ نويسنده:کاظم عبدی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 639.680955 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 9 -6902-03-964-978 انتخاب
9- نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:شیرین رضاپور - آذر،سیمای دانش - دیویی: 391.009 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 2 -80-7901-964-978 انتخاب
10- مروری بر مباحث مطرح در: ایمنی و بهداشت محیط کار (با تأکید بر مراکز اقامتی، رستوران‌ها و کارگاه‌های قنادی)
نويسنده:حسین یاوری - سایه‌بان هنر - دیویی: 363.11 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 1 -21-7135-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14