لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (49)
تالیف (132)
ترجمه (6)
تهران (135)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت صنایع دستی ایران
نويسنده:حسین یاوری - مهکامه - دیویی: 745.50955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 105000 ریال - 4 -53-2827-964-978 انتخاب
2- بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایرانی
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:سعیده سعیدی‌فر - بیهق کتاب - دیویی: 704.94864 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -83-5041-600-978 انتخاب
3- شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران
نويسنده:حسین یاوری - سایه‌بان هنر - دیویی: 667.3 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 2 -24-7135-600-978 انتخاب
4- شناخت صنایع دستی ایران
نويسنده:حسین یاوری - مهکامه - دیویی: 745.50955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 145000 ریال - 4 -53-2827-964-978 انتخاب
5- آشنایی با جاذبه‌های گردشگری ایران
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:معصومه ظفری - آذر،سیمای دانش - دیویی: 338.4791 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 120000 ریال - 9 -94-7901-964-978 انتخاب
6- شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:ساراسادات مکیان ؛ نويسنده:پروین محمدپورنجاتیان - آذر،سیمای دانش - دیویی: 746.7955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 8 -59-7901-964-978 انتخاب
7- اطلس ملی ایران "صنایع دستی"
تهيه و تنظيم:محمد مدد ؛ تهيه و تنظيم:بهداد غضنفری ؛ تهيه و تنظيم:حسین یاوری - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 745.5 - 56 صفحه - جلد 14 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4 -07-6922-964 انتخاب
8- جواهرات باستانی
نويسنده:جک اوگدن ؛ نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:زهره باغبان - سایه‌بان هنر - دیویی: 739.27093 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 155000 ریال - 4 -33-7135-600-978 انتخاب
9- مدیریت: آشنایی با اصول، مبانی، نظریه‌های مدیریت و وظایف اصلی و کلیدی مدیر در دوران معاصر
نويسنده:حسین یاوری - آذر،سیمای دانش - دیویی: 658 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 6 -40-7901-964-978 انتخاب
10- شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی ایران (2)
نويسنده:حسین یاوری ؛ نويسنده:سارا حکاک‌باشی - سایه‌بان هنر - دیویی: 720.955 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 185000 ریال - 0 -28-7135-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14