لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (4)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق انرژی: نخستین همایش ملی
به‌اهتمام:الهام امین‌زاده ؛ تهيه و تنظيم:حسین یکتا - دادگستر - دیویی: 343.078 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 63000 ریال - 7 -68-2626-964-978 انتخاب
2- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - دیویی: 355.02 - 546 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 70000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
3- حقوق انرژی: نخستین همایش ملی
به‌اهتمام:الهام امین‌زاده ؛ تهيه و تنظيم:حسین یکتا - دادگستر - دیویی: 343.078 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 125000 ریال - 7 -68-2626-964-978 انتخاب
4- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - دیویی: 355.02 - 546 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 70000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
5- بحران در خوزستان: 17 اردیبهشت تا 25 تیر 1358
نويسنده:حسین یکتا - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 1046 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 100000 ریال - 964-6315-02-X انتخاب
6- بحران در خوزستان 17 اردیبهشت تا 25 تیر 1358
نويسنده:حسین یکتا - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 1046 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 135000 ریال - 964-6315-02-X انتخاب
7- دانشنامه خلیج فارس (آ - ژ)
نويسنده:سعیده آذر ؛ نويسنده:رامین آذرمهر ؛ نويسنده:نرگس آرین‌فر - بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران - دیویی: 955.735 - 648 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -73-5515-964-978 انتخاب
8- پیدایش نظام جدید: بحرانهای داخلی و تولد نیروهای مسلح انقلاب: 21 بهمن 1357 تا 16 اردیبهشت 1358
نويسنده:هادی نخعی ؛ نويسنده:حسین یکتا ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 1042 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 100000 ریال - 1 -92-6315-964-978 انتخاب
9- جنگ‌نامه اول: پیدایش نظام جدید: بحرانهای داخلی و تولد نیروهای مسلح انقلاب
نويسنده:هادی نخعی ؛ نويسنده:حسین یکتا ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1 -01-6315-964 انتخاب
10- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - دیویی: 355.02 - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 62000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2