لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تست‌های موضوعی "شیمی"
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - وحید یوسفی صومعه‌سرایی - دیویی: 540 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
2- تست‌های موضوعی "شیمی" مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی، علمی آزمونهای سراسری سالهای 72 - 62 ...
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - وحید یوسفی صومعه‌سرایی - دیویی: 540 - 287 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
3- تستهای موضوعی شیمی (نظام جدید - نظام قدیم)
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 8 -04-6436-964 انتخاب
4- تست‌های موضوعی شیمی (نظام جدید ـ نظام قدیم)
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7200 ریال - انتخاب
5- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
6- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (3) نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 5200 ریال - انتخاب
7- چگونه مسایل شیمی را حل کنیم؟
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 4900 ریال - 7 -13-6436-964 انتخاب
8- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (1و2) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
9- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
10- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (1) نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3