لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (1) نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3600 ریال - انتخاب
2- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
3- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (3) نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5200 ریال - انتخاب
4- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "2" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5200 ریال - 1 -1-91615-964 انتخاب
5- شیمی 2 پیش‌دانشگاهی: شیمی آلی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی ؛ نويسنده:حسن پدرام - اردیبهشت - دیویی: 547 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 1 -43-6062-964 انتخاب
6- مفاهیم آموزشی و تست‌های شیمی (1و2) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - موسسه‌ انتشارات ‌پارس‌ آیین - دیویی: 540.76 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8000 ریال - انتخاب
7- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی 2 و 1 پیش‌دانشگاهی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -05-6651-964 انتخاب
8- کتاب کار شیمی 3
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی ؛ نويسنده:حسن پدرام - اردیبهشت - دیویی: 540.76 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 964-6062-75-X انتخاب
9- آزمونهای چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی و کنکور: 720تست طبقه‌بندی شده به انضمام پاسخ تشریحی
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی ؛ نويسنده:حسن پدرام - اردیبهشت - دیویی: 540.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - انتخاب
10- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "3" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - دیویی: 540.76 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 7000 ریال - 964-91615-2-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3