لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (84)
تالیف (30)
ترجمه (129)
تهران (158)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمریکا و جنبش‌های ملی
نويسنده:کوک بلانچ‌وسین ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - - 439 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 1200 ریال - انتخاب
2- جامعه‌شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت) ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان
نويسنده:مارتن‌ون بروئینسن ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - پانیذ - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 6 -3-90549-964 انتخاب
3- طوفان
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -011-376-600-978 انتخاب
4- هنر داستان‌نویسی
نويسنده:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 560 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1382 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 1 -84-6174-964 انتخاب
5- مسئله کرد و روابط ایران و ترکیه
نويسنده:رابرت السن ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - پانیذ - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-7105-10-X انتخاب
6- هنر داستان‌نویسی
نويسنده:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 512 صفحه - چاپ 5 سال 1369 - 5000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
7- داستان دو شهر
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 1 -22-6736-964-978 انتخاب
8- آسیاب کنار فلوس
نويسنده:جورج الیوت ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 634 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 2200 نسخه - 170000 ریال - 2 -41-6736-964-978 انتخاب
9- هنر داستان‌نویسی
نويسنده:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 9 -84-6174-964-978 انتخاب
10- ماکسیم گورکی
نويسنده:ابراهیم یونسی - توکا - 145 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16