لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (134)
تالیف (1)
ترجمه (179)
تهران (163)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (180) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سمینار یونگ درباره‌ی زرتشت نیچه
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ بازنويسي:جیمز ل. جرت ؛ مترجم:سپیده حبیب - نشر قطره - دیویی: 193 - 626 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 280000 ریال - 2 -201-119-600-978 انتخاب
2- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - کاروان - دیویی: 155.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
3- آبی کوچک عشق: گزینه اشعار عاشقانه جهان
مقدمه:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:چیستا یثربی - نشر نامیرا - دیویی: 808.81083543 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1100 نسخه - 964-92022-0-X انتخاب
4- اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ: سخنرانیهای‌ تاوی استوک
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:فرزین رضایی ؛ ويراستار:ناهید حجازی - ارجمند - دیویی: 150.1954 - 224 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 575 نسخه - 29000 ریال - 3 -28-6095-964 انتخاب
5- خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی)
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:مهدی قائنی - جامی - دیویی: 155.1954 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 2 -053-176-600-978 انتخاب
6- اسطوره‌ای نو "نشانه‌هایی در آسمان"
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:جلال ستاری - نشر مرکز - دیویی: 001.942 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 7 -749-305-964-978 انتخاب
7- رویاها
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - نشر قطره - دیویی: 154.634 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 800 نسخه - 75000 ریال - 4 -166-119-600-978 انتخاب
8- آیون: پژوهشی در پدیده‌شناسی "خویشتن"
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:پروین فرامرزی ؛ مترجم:فریدون فرامرزی - شرکت به نشر - دیویی: 150.148 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 6 -0226-02-964 انتخاب
9- یی‌چینگ: کتاب تقدیرات: کهن‌ترین کتاب حکمت و فالنامه‌ چینی
نويسنده:آلفرد داگلاس ؛ مقدمه:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:سودابه فضایلی - نشر ثالث - دیویی: 133.33 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 0 -03-6404-964 انتخاب
10- زندگی‌نامه من: خاطرات، خواب‌ها و تفکرات
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:بهروز ذکاء - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 150.1954092 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 0 -15-5733-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18