لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (182)
تالیف (202)
ترجمه (7)
تهران (209)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (209)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 45 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -101-318-964-978 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 180000 ریال - 2 -867-318-964-978 انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی ؛ گرافيست:کیانوش غریب‌پور - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -866-318-964-978 انتخاب
5- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
بازنويسي:ایرج جهانشاهی ؛ نويسنده:اریش ازر - فاطمی - دیویی: 741.5 - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی - چاپ 2 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
6- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 200000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
9- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ مترجم:ناصر مجیدی‌فرد - دوایر - دیویی: 741.5 - 320 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 39900 ریال - 8 -6-94584-964 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 42 سال 1394 - 4 -101-318-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21