لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (178)
تالیف (198)
ترجمه (7)
تهران (205)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (205)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 39 سال 1393 - 90000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
2- قصه‌‌های پدر و پسر: بهترین بابای دنیا
نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ مترجم:کامبیز مجیدیان ؛ تصويرگر:اریش ازر - فرهنگ و هنر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -22-5463-600-978 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 12000 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
4- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 28 سال 1390 - 35000 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
5- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 27 سال 1389 - 20000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
6- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 12000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 31 سال 1392 - 70000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 4200 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
9- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 104 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 29 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21