لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
2- کلیدهای طلایی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مهین خالصی - جیحون - دیویی: 658.4092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -90-8554-964 انتخاب
3- کتاب جیبی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدرضا فرشیدنژاد ؛ نقاش:فیل هیلستن - آدینه - دیویی: 650.11 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 2 -20-8313-964 انتخاب
4- واکنش‌های پری‌سیکلیک
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:بتول اخلاقی‌نیا - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 541.393 - 92 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 50 نسخه - 150000 ریال - 0 -46-6904-964-978 انتخاب
5- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
6- واکنش‌های پری‌سیکلیک
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:بتول اخلاقی‌نیا - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 541.393 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -46-6904-964 انتخاب
7- کتاب جیبی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدرضا فرشیدنژاد ؛ نقاش:فیل هیلستن - آدینه - دیویی: 650.11 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 2 -20-8313-964 انتخاب
8- الماس‌ها ابدی‌اند
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدهادی سالارورزی - چترنگ - دیویی: 823.912 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 3 -03-8066-600-978 انتخاب
9- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:سیده‌راضیه ابراهیمی ؛ ويراستار:افسانه طباطبایی - قدیانی - دیویی: 823.914 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 9 -377-251-600-978 انتخاب
10- کتاب جیبی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدرضا فرشیدنژاد - آدینه - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -19-8313-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3