لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب جیبی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدرضا فرشیدنژاد ؛ نقاش:فیل هیلستن - آدینه - دیویی: 650.11 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 2 -20-8313-964 انتخاب
2- روشنایی روز
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مرضیه خسروی - روزگار نو - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -29-7339-600-978 انتخاب
3- کتاب جیبی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:رضا مومن‌خانی - انستیتو ایزایران - دیویی: 650.11 - 124 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 3 -76-8068-964 انتخاب
4- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 823.914 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 6 -659-121-600-978 انتخاب
5- کلیدهای طلایی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 8 -04-8554-964 انتخاب
6- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
7- کلیدهای طلایی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مهین خالصی - جیحون - دیویی: 658.4092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 0 -90-8554-964 انتخاب
8- کتاب جیبی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدرضا فرشیدنژاد - آدینه - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 9 -19-8313-964 انتخاب
9- الماس‌ها ابدی‌اند
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدهادی سالارورزی - چترنگ - دیویی: 823.912 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 225000 ریال - 3 -03-8066-600-978 انتخاب
10- کازینو رویال
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدهادی سالارورزی ؛ ويراستار:عطیه طائب - چترنگ - دیویی: 823.912 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 330000 ریال - 2 -84-8066-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3