لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشهای طیف‌بینی در شیمی آلی
نويسنده:دادلی ویلیامز ؛ نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدحسن حسین‌زاده‌امیرخیزی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 540 - 315 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2300 ریال - انتخاب
2- الماس‌ها ابدی‌اند
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:محمدهادی سالارورزی - چترنگ - دیویی: 823.912 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 225000 ریال - 3 -03-8066-600-978 انتخاب
3- کلیدهای طلایی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -04-8554-964 انتخاب
4- روشنایی روز
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مرضیه خسروی ؛ ويراستار:نسیم عزیزی - روزگار نو - دیویی: 823.914 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 1 -73-6867-600-978 انتخاب
5- کلیدهای طلایی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 8000 ریال - 8 -04-8554-964 انتخاب
6- کلیدهای طلایی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مهین خالصی - جیحون - دیویی: 658.4092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 ریال - 0 -90-8554-964 انتخاب
7- کلیدهای طلایی کار تیمی
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 658.4022 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 8 -04-8554-964 انتخاب
8- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 823.914 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 6 -659-121-600-978 انتخاب
9- کلیدهای طلایی مدیریت زمان
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:مهین خالصی - جیحون - دیویی: 658.4092 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 10000 ریال - 0 -90-8554-964 انتخاب
10- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3