لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (73)
تالیف (1)
ترجمه (85)
تهران (84)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 896 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 15 سال 1384 - 68000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
2- پرورش فرزند در عصر دشوار ما
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:هوشنگ ابرامی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 649.1 - 320 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1367 - 500 ریال - انتخاب
3- مراقبت از کودک تا 2 سالگی
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:منصوره فضیلتی - معیار اندیشه - دیویی: 649.122 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 240000 ریال - 9 -59-6617-964-978 انتخاب
4- مراقبت از کودک تا 2 سالگی
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:منصوره فضیلتی - معیار اندیشه - دیویی: 649.122 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 85000 ریال - 964-6617-59-X انتخاب
5- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1395 - 450000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
6- مراقبت از کودک تا 2 سالگی
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:منصوره فضیلتی - معیار اندیشه - دیویی: 649.122 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 13000 ریال - 964-6617-59-X انتخاب
7- تغذیه تربیت و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:احمد میرعابدینی - چکامه - دیویی: 649.1 - 664 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1367 - 1250 ریال - انتخاب
8- تغذیه تربیت و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:مایکل روتنبرگ ؛ مترجم:احمد میرعابدینی - چکامه - دیویی: 649.1 - 736 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1372 - 7500 ریال - انتخاب
9- تغذیه، تربیت و مراقبت از کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار علم - دیویی: 649.1 - 762 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 380000 ریال - 2 -02-5461-600-978 انتخاب
10- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 740 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 9 سال 1378 - 28000 ریال - 3 -035-401-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9