لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (58)
تالیف (4)
ترجمه (90)
تهران (87)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (93)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازگشت هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر،دادجو - دیویی: 833.8 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 ریال - 2 -57-5967-964-978 انتخاب
2- بازگشت هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر - دیویی: 833.8 - 132 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 75000 ریال - 2 -57-5967-964-978 انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:فاطمه حقیقی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 833.8 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 1 -14-6284-622-978 انتخاب
4- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - نشر صابرین - دیویی: 833.8 - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 2700 ریال - انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 833.8 - 143 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
6- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:شهین‌دخت رئیس‌زاده - فردوس - دیویی: 833.8 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 16000 ریال - 1 -022-320-964 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 833.8 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -38-2886-964-978 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 833.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 140000 ریال - 2 -375-417-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:شهین‌دخت رئیس‌زاده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 833.8 - 272 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 4500 ریال - انتخاب
10- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 833.8 - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10