لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(177)
چاپ مجدد (508)
تالیف (194)
ترجمه (491)
تهران (559)
شهرستان (126)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (685) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اهل بیت در حدیث کساء
نويسنده:حسین استادولی - شبر - دیویی: 297.21 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3200 ریال - 3 -4-90913-964 انتخاب
2- بوستان شیخ شیراز سعدی
زيرنظر: شورای‌بررسی‌کتاب‌قدیانی ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa1.31 - 460 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 14 سال 1377 - 8800 ریال - 2 -003-417-964 انتخاب
3- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:سیدآقا موسوی‌کلانتری ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 297.772 - 1040 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 40000 ریال - 2 -194-417-964 انتخاب
4- منتخب مفاتیح الجنان درشت خط با ترجمه فارسی
نويسنده:عباس قمی ؛ مصحح:حسین استادولی ؛ خطاط:حمیدرضا جندقی - باقرالعلوم - دیویی: 297.772 - 676 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 7500 ریال - 964-5980-16-X انتخاب
5- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:سیدآقا موسوی‌کلانتری ؛ مصحح:حسین استادولی - نشر به‌آفرین - دیویی: 297.772 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 22500 ریال - 964-6760-04-X انتخاب
6- امیرالمومنین علی‌ابن ابی‌طالب (ع)
نويسنده:احمد رحمانی‌همدانی ؛ مترجم:حسین استادولی - منیر - دیویی: 297.951 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 38000 ریال - 2 -14-5601-964 انتخاب
7- زیارت ناحیه مقدسه
مترجم:حسین استادولی - منیر - دیویی: 297.777 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2850 ریال - 964-5601-41-X انتخاب
8- منتخب مفاتیح الجنان درشت خط با ترجمه فارسی
نويسنده:عباس قمی ؛ مصحح:حسین استادولی ؛ خطاط:حمیدرضا جندقی - باقرالعلوم - دیویی: 297.772 - 674 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1377 - 5000 ریال - 964-5980-16-X انتخاب
9- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:سیدآقا موسوی‌کلانتری ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 297.772 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1377 - 22000 ریال - 9 -120-417-964 انتخاب
10- مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:سیدآقا موسوی‌کلانتری ؛ مصحح:حسین استادولی - راضیه - دیویی: 297.772 - 1044 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 ریال - 9 -1-91658-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69